Untitled Document

Home > Links > Nuttig voor bouwheren

Untitled Document
 •   

  NUTTIG VOOR BOUWHEREN

  • VLAANDEREN


  Algemene inlichtingen - www.vlaanderen.be

  Vlaanderen.be is de officiële website van de Vlaamse overheid.


  Algemene inlichtingen - www.bouwenenwonen.be

  Op deze site vind je bouw en wooninformatie van de Vlaamse overheid met onder meer een premiezoeker.
  Bovendien kan je hier opzoeken of je al dan niet een bouwvergunning nodig hebt.


  Ruimtelijke ordening - www.ruimtelijkeordening.be

  Deze site geeft een overzicht van de wetgeving met betrekking tot de ruimtelijke ordening in het Vlaamse Gewest,
  met alle procedures en formulieren.


  Premies - www.premiezoeker.be

  Hier vind je per gemeente alle premies waar je recht op hebt bij het bouwen en verbouwen.


  Energie sparen - www.energiesparen.be

  Deze site van het Vlaamse Energieagentschap vertelt je alles m.b.t. de isolatie en ventilatie van gebouwen.
  Je vindt er o.a. informatie over het energieprestatiecertificaat (EPC) en de energieprestatieregelgeving (EPB).


  EnergiePrestaties en Binnenklimaat - www.meeroverepb.be

  Op deze website vind je meer informatie over de energieprestatieregelgeving, ook wel eens EPB-regelgeving genoemd (waarbij EPB staat voor EnergiePrestaties en Binnenklimaat).


  BEN-architect - www.BEN-architect.be

  Op deze website vind je een lijst van architecten met expertise over energiezuinig bouwen.


  Geo-Vlaanderen - www.agiv.be/gis/diensten/geo-vlaanderen

  Op deze site vind je de gewestplannen terug zodat je per straat en huisnummer kunt controleren in welke zone jouw perceel ligt. Er zijn ook luchtfoto’s beschikbaar, overstromingsgebieden zijn aangeduid, enz.


  Onroerend erfgoed - www.onroerenderfgoed.be

  Alles over archeologie, monumenten-en landschapszorg in Vlaanderen is terug te vinden onder deze link.


  • BRUSSEL


  Stedenbouw - www.brussels.irisnet.be

  Hier vindt u alles i.v.m. ruimtelijke ordening en huisvesting in het Brussels hoofdstedelijk gewest.


  Ecologisch bouwen, energie, duurzame ontwikkeling - www.ibgebim.be

  Website van Leefmilieu Brussel, de overheidsdienst voor milieu en energie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met als opdracht: studie, toezicht en beheer van lucht, water, bodem, afval, lawaai en natuur alsook het afleveren van milieuvergunningen, erover te waken dat ze worden nageleefd, enz.


  De Stadswinkel - www.stadswinkel.be

  De Stadswinkel wil alle inwoners van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest informeren over het leefmilieu en een kwaliteitsvolle leefomgeving, huisvesting en de verbetering ervan, stadsrenovatie, stedenbouw en ruimtelijke ordening, en rationeel energiegebruik. Kortom: over alles wat men vandaag doorgaans duurzame ontwikkeling noemt.

  • GESCHILLEN


  Verzoeningscommissie Bouw - www.bouwverzoening.be

  De Verzoeningscommissie Bouw komt tussenbeide in alle technische geschillen die rijzen tussen de consument en de architect en/of de aannemer(s) die betrokken zijn bij particuliere bouw– of renovatiewerken.


  College van deskundige architecten - www.ncdab.be

  Website van het Nederlandstalig College van Deskundigen Architecten van België vzw (NCDAB vzw).
  Je kan bij hen terecht voor meer informatie indien je beroep wilt doen op een onafhankelijke deskundige/expert.


  • DIVERS


  Mijn Huis, Mijn Architect - www.mijnhuismijnarchitect.com

  Mijn Huis, Mijn Architect Openhuizenweekend is een initiatief van de Orde van Architecten en heeft tot doel het brede publiek in contact te brengen met de mogelijkheden van het bouwen met een architect. Gedurende twee dagen kan je woningen bezoeken en kennis maken met de architecten in heel Vlaanderen en Brussel. Mijn Huis Mijn Architect vindt elk jaar plaats tijdens het laatste weekend van september.


  De Vlaamse Renovatiedag - www.devlaamserenovatiedag.be

  De Vlaamse Renovatiedag is de gelegenheid om gerealiseerde renovatieprojecten te bezoeken. In een open sfeer
  geven bouwheren en architecten een woordje uitleg. Een moment om jou als toekomstige verbouwer te inspireren
  en te informeren.


  Habitoswww.habitos.be

  Habitos.be geeft een leidraad in de zoektocht naar bouwinformatie met een overzichtelijke inleiding in het bouwproces, advies van specialisten, ...


  Architecten-Bouwers - www.a-b.be

  Architecten-bouwers is een vzw met als voornaamste doelstelling: de bouwheer kwaliteitsarchitectuur bieden samen
  met een waarborg m.b.t. de prijs en de bouwtermijn.
  In de formule architecten-bouwers bevat de overeenkomst met de architect nog een extra: de bouwheer geeft aan de architect de volmacht om in zijn plaats op te treden. Hierdoor kan de architect er voor zorgen dat de uitvoering van je bouwproject perfect verloopt.


  Renovatie2020 www.renovatie2020.be

  www.renovatie2020.be verschaft de Vlaamse verbouwer alle actuele informatie die hij nodig heeft en wordt dan ook permanent geüpdatet met alle nieuwe steunmaatregelen, alle recente oplossingen en al het laatste renovatienieuws.


  Passiefhuis-Platform - www.passiefhuisplatform.be

  Het Passiefhuis-Platform, alias PHP, is een vzw samengesteld uit toonaangevende actoren en instellingen uit de bouwwereld. Zij vertonen stuk voor stuk engagement met betrekking tot energiebesparing en duurzame
  technologische ontwikkeling. PHP is een zelfstandige organisatie die neutraal is en niet gebonden aan leveranciers
  of andere groeperingen.


  Casa Calida - www.casacalida.be

  De kerntaken van Casa Calida vzw zijn promotie, ontwikkeling, vorming, begeleiding en netwerking i.v.m. strobouw.


  Livioswww.livios.be

  Livios.be biedt een ruim pakket aan actuele informatie aan in verband met de bouwsector, zowel voor de particuliere (ver)bouwer als voor de bouwprofessional. Op deze site vind je allerlei informatie over bouwen en verbouwen, huren en kopen en klussen.  Ecologisch bouwen - www.vibe.be

  VIBE vzw (Vlaams Instituut voor Bio-Ecologisch Bouwen en Wonen) informeert over gezond en milieuverantwoord bouwen en wonen. Het behandelt alle onderwerpen die hiermee te maken hebben: niet alleen energie- en waterbesparing, maar ook ruimtegebruik, ecologische stedenbouw en gezonde bouwmaterialen.
  In zijn databank kan je op zoek gaan naar bio-ecologische producten, leveranciers, verkooppunten, aannemers, architecten,… die een VIBE-erkenning bezitten.  Architectenfederatie- NAV - www.nav.be

  NAV, de Vlaamse Architectenorganisatie, is de grootste beroepsfederatie van architecten in Vlaanderen met ruim
  2.700 leden. NAV is een non-profit organisatie, intermediair tussen samenleving en architect en informeert haar
  leden over de diverse ontwikkelingen binnen de sector.


  Architectenfederatie - BVA - www.bvarchitecten.be

  De Beroepsverenging voor architecten (BVA) is een politiek neutrale vereniging met als doel de architecten te stimuleren en te ondersteunen in hun professionele activiteiten, de belangenverdediging van de architecten, een doorgedreven informatieve dienstverlening ten van de doelgroep en het voorzien in een systeem van netwerking met bestaande organisaties en verenigingen.


  Aannemers – Confederatie Bouw - www.confederatiebouw.be

  De Confederatie Bouw is de werkgeversorganisatie voor de bouwsector, het verenigt en verdedigt de belangen
  van meer dan 15 000 aannemers actief in bouw, energie en milieu.


  Aannemers - Bouwunie - www.bouwunie.be

  Bouwunie is er voor de KMO bedrijven en zelfstandige ondernemers uit de bouwsector. Bouwunie heeft de kennis
  en de ervaring in huis om hen snel de juiste info te bezorgen. Bouwunie verdedigt de belangen van de meer dan 8.000 leden, organiseert opleidingen en netwerkactiviteiten.


  Veiligheidscoördinatie VC-CS - www.vccs.be

  De VC-CS vzw is de contactvereniging voor veiligheidscoördinatoren in de bouwsector. Ze behartigt de gemeenschappelijke belangen van de coördinatoren veiligheid en gezondheid. Je kan er ook terecht om een veiligheidscoördinator binnen uw regio te vinden.


  Veiligheidscoördinatie - Bib-co - www.bib-co.com

  Het Belgisch Instituut van Veiligheids- en Gezondheidscoördinatoren verenigt professionelen van Veiligheids- en Gezondheidscoördinatie op tijdelijke of mobiele bouwplaatsen.


  Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf - www.wtcb.be

  Het WTCB is een particuliere onderzoeksinstelling en verricht wetenschappelijk en technisch onderzoek ten
  behoeve van zijn leden (de 70 000 Belgische bouwondernemingen), verleent technische voorlichting, bijstand en
  advies aan zijn leden en draagt bij tot de algemene innovatie en ontwikkeling in de bouwsector.


  Interieurarchitecten - www.ainb.be

  De site van de Associatie van Interieurarchitecten van België. Deze site richt zich niet enkel tot de professionelen, maar tot iedereen die geïnteresseerd is in interieurarchitectuur. Je vindt hier informatie over de beroepsorganisatie, interieurarchitectuur, de leden, scholen waar je kan studeren om interieurarchitect te worden, enz. en kan via de zoekfunctie een interieurarchitect vinden.