Untitled Document

Home > Links > Overheden en wetgevende machten

Untitled Document
 •   

  OVERHEDEN EN WETGEVENDE MACHTEN

 • ADMINISTRATIEVE VEREENVOUDIGING EN E-GOVERNMENT

  http://economie.fgov.be/nl/consument/Internet/eGovernment/  BELGISCH STAATSBLAD

  http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/welcome.pl


  BULLETIN DER AANBESTEDINGEN

  http://www.ejustice.just.fgov.be/bul/buln.html


  BRUSSELS GEWEST

  http://www.brussel.irisnet.be/


  DUITSTALIGE GEMEENSCHAP

  http://www.dglive.be


  FEDERALE OVERHEID

  http://www.belgium.be


  KRUISPUNTBANK VOOR ONDERNEMINGEN

  http://economie.fgov.be/nl/ondernemingen/KBO/


  RAAD VAN STATE

  http://www.raadvst-consetat.fgov.be


  MELDPUNT VOOR ADMINISTRATIEVE LASTEN

  http://www.kafka.be


  MINISTERE DE LA REGION WALLONNE – DIRECTION JURIDIQUE

  http://wallex.wallonie.be


  MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN

  http://economie.fgov.be


  REGION WALLONNE

  http://www.wallonie.be


  SOCIALE ZEKERHEID

  https://www.socialsecurity.be


  VERENIGING VAN BELGISCHE STEDEN EN GEMEENTEN

  http://www.uvcb-vbsg.be/


  VLAAMSE OVERHEID

  http://www.vlaanderen.be