Untitled Document

Home > Links > Professionele Instellingen

Untitled Document
 •   

  PROFESSIONELE INSTELLINGEN

 • ABEX - ASSOCIATIE VAN BELGISCHE EXPERTEN

  Het doel van deze site is de verschillende opdrachtgevers (het publiek, de magistraten, de advocaten...) te informeren over de doelstellingen en de organisatie van de ABEX en over de activiteiten en specialiteiten van de deskundigen die
  lid zijn van de ABEX.
  http://www.abex.be


  AINB - ASSOCIATIE VAN INTERIEURARCHITECTEN VAN BELGIË

  Deze site richt zich niet enkel tot de professionelen, maar tot iedereen die geïnteresseerd is in interieurarchitectuur. U vindt hier informatie over de beroepsorganisatie, interieurarchitectuur, de leden, scholen waar U kan studeren om interieurarchitect te worden, etc.
  http://www.ainb.be/pages/index.php


  BIBCO - BELGISCH INSTITUUT VAN VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOÖRDINATOREN

  Het nationaal instituut verenigt professionelen van veiligheids- en gezondheidscoördinatie op tijdelijke of mobiele bouwplaatsen.
  http://www.bib-co.com


  BVTL - BELGISCH INSTITUUT VAN VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOÖRDINATOREN

  http://www.ndparking.com


  CONFEDERATIE BOUW

  De Confederatie Bouw is de enige overkoepelende werkgeversorganisatie die in héél België alle bouwactiviteiten vertegenwoordigt. De Confederatie bestaat uit 3 gewestconfederaties (Vlaamse Confederatie Bouw, Confederatie Bouw van Brussel-Hoofdstad, Confédération Construction wallonne), 18 beroepsfederaties en 21 lokale Confederaties Bouw.
  http://www.confederatiebouw.be


  ORI

  Organisatie van Raadgevende Ingenieurs, engineering- en consultancybureaus
  http://www.ori.be/nl/home/ori-een-representatieve-brancheorganisatie/


  INFOSTEEL

  Infosteel is een organisatie die de volgende drie elementen tot doel heeft.
  -Promotie : het gebruik van staal als bouwmateriaal versterken (“to build more and even better with steel”)
  -Kennisoverdracht : technische kennis over bouwen met staal verspreiden
  -Lobbying : het opvolgen van wetgeving aangaande brandveiligheid, duurzaam bouwen en andere aspecten die het gebruik van staal in de bouw kunnen beïnvloeden
  http://www.infosteel.be


  KCLE - KONINKLIJKE CONFEDERATIE DER LANDMETERS-EXPERTEN

  http://www.kcle-crge.be/index-nl.php


  KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT

  http://www.notaris.be


  KVIV - KONINKLIJKE VLAAMSE INGENIEURSVERENIGING

  De KVIV is een ledenvereniging van, voor en door ingenieurs. Momenteel telt ze zo'n 9.000 individuele leden.
  http://www.kviv.be/default.aspx


  BOUWUNIE - DE VLAAMSE KMO-BOUWFEDERATIE

  Naast de algemene belangenbehartiging van de bouw- en aanverwante beroepen bij de overheid en de andere
  sociale partners, is voor BOUWUNIE de dienstverlening aan de zelfstandige ondernemers en KMO's uit deze
  sectoren van prioritair belang. Hieronder de link naar hun website.
  http://www.bouwunie.be


  NATIONAAL COLLEGE VAN DESKUNDIGEN ARCHITECTEN VAN BELGIË

  Het Nederlandstalig College van Deskundigen Architecten van België vzw (NCDAB vzw) organiseert binnen het beroep van architect opleidingen en bijscholingen betreffende de praktijk van het privé en gerechtelijk deskundigenonderzoek. Op onderstaande website vindt u meer uitleg over hun opdracht.
  http://www.ncdab.be


  REPROBEL

  Maatschappij die in een K.B. de opdracht kreeg de kopieerrechten te innen en te verdelen.
  http://www.reprobel.be


  SOFAM

  Beheersmaatschappij voor de Auteursrechten, gespecialiseerd in de Visuele Kunsten.
  http://www.sofam.be


  VC-CS

  Contactvereniging voor Veiligheidscoördinatoren
  Verzoeningscommissie Bouw
  http://www.vccs.be


  VIK

  Vlaamse Ingenieurskamer
  http://www.vlaamseingenieurskamer.be/site/