Untitled Document

Home > Links > Technische Instellingen

Untitled Document
 •   

  TECHNISCHE INSTELLINGEN

 • AOSO - MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP, DEPARTEMENT LEEFMILIEU EN INFRASTRUCTUUR

  Op deze website staat alle informatie over technische voorschriften, bouwmaterialen enz.
  http://qc.aoso.vlaanderen.be


  BIN - BELGISCHE INSTITUUT VOOR NORMALISATIE

  Het NBN is, samen met zijn sectorale operatoren, het Belgisch kenniscentrum voor alle activiteiten die verband houden met normalisatie.
  http://www.nbn.be/


  BUTGB- BELGISCHE UNIE VOOR DE TECHNISCHE GOEDKEURING IN DE BOUW

  De BUtgb is het enige Belgische goedkeuringsinstituut dat technische goedkeuringen voor bouwmaterialen, -producten, -systemen en van installateurs aflevert.
  http://www.butgb.be


  CEN - EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION

  CEN is een organisatie zonder winstoogmerk opgericht onder de Belgische wetgeving. Door middel van haar diensten wordt er een platform aangereikt voor de ontwikkeling van Europese Normen en andere consensus documenten.
  Dit is één van de drie Europese organisaties die het verwijderen van handelsgrenzen in Europa, tot doel heeft.
  http://www.cen.eu


  HET NATIONAAL ACTIECOMITÉ VOOR VEILIGHEID EN HYGIËNE IN HET BOUWBEDRIJF (NAVB)

  Het preventie-instituut van de bouwnijverheid.
  http://www.constructiv.be


  GRONDBANK VZW - BODEMBEHEERORGANISATIE

  De Grondbank vzw zet zich sinds 2002 in om alle actoren betrokken bij het grondverzet te ondersteunen. Naast haar klassieke taken zoals het afleveren van bodembeheerrapporten, biedt de vzw Grondbank oplossingen voor uw praktische problemen bij grondwerken.
  http://www.grondbank.be


  TECHNISCHE CONTROLEBUREAU VOOR HET BOUWWEZEN

  Technisch Controlebureau voor het Bouwwezen - SECO http://www.seco.be/Public/
  Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf - WTCB http://www.wtcb.be/homepage/