Untitled Document Untitled Document

Home > Nieuws > ArchitectenArchitects’ Council of Europe steunt Duitsland in behoud ereloonbarema’s

Untitled Document
 •   

  Architects’ Council of Europe steunt Duitsland in behoud ereloonbarema’s • 25/05/2016


  In juni 2015 startte de Europese Commissie met een inbreukprocedure tegen de Duitse ereloonbarema’s voor architecten en ingenieurs, de zogeheten Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI). De Duitse staat liet de Europese Commissie in februari van dit jaar weten dat het zal blijven vasthouden aan haar ereloonbarema’s, waardoor de zaak nu zal voorkomen bij het Europees Hof van Justitie.

  Tijdens de bijeenkomst van de ‘Architects’ Council of Europe’ (ACE) eind april, bespraken de leden (vertegenwoordigers van de andere Europese landen) de Europese context van ereloonbarema’s. Ze betuigden hun grote steun aan de ereloonbarema’s voor architecten en ingenieurs, zoals deze ook in Duitsland worden toegepast. De ACE beschouwt ereloonbarema’s als een werktuig in het belang van de consument, publieke autoriteiten en aanbesteders, en als kwaliteitstool binnen de bouwsector.

  In juni 2015 startte de Europese Commissie een inbreukprocedure tegen Duitsland, omdat de ereloonbarema’s voor architecten en ingenieurs een inbreuk zouden vormen op de mededingingsregels van de Europese Unie. Ze zouden inwoners uit andere Europese lidstaten belemmeren om op Duits grondgebied een zaak op te starten en daar hun professionele diensten te verlenen. De commissie oordeelt dat de HOAI een toetreding tot de Duitse architectuurmarkt bemoeilijkt, wat zou leiden tot oneerlijke concurrentie binnen de Europese Unie.

  Ondanks steun van de Duitse staat, die de HOAI niet discriminerend vindt, gezien deze van toepassing is op alle professionelen tewerkgesteld in Duitsland, hield de Europese Commissie vast aan de inbreukprocedure. In februari 2016 kwam het tot een gemotiveerd en krachtig besluit: mocht Duitsland vasthouden aan haar ereloonbarema’s dan zal de Europese Commissie deze aanvechten voor het Europese Hof van Justitie.

  De ACE volgt de diverse Europese ereloonbarema’s op de voet en spreekt zijn bezorgdheid uit over de procedure die de Europese Commissie heeft opgestart. Ereloonbarema’s, de HOAI in het bijzonder, vormen geenszins een belemmering voor het leveren van architectuurprestaties over de Europese grenzen heen, zo oordeelt de ACE. Statistieken van de tweejaarlijkse sectorstudie, uitgevoerd in opdracht van het ACE, bewijzen dat ereloonbarema’s totaal geen invloed hebben op grensoverschrijdend verkeer van diensten.

  Meer nog: de ACE gelooft dat duidelijk afgebakende richtlijnen bijdragen tot het openbaar belang:

  - Voor de consument bieden ereloonbarema’s een aantal voordelen: meer transparantie tussen prijs en prestatie; zekerheid over ontwerpkosten; vergelijkingen kunnen gebaseerd worden op kwaliteit en niet (enkel) op prijs; kwaliteitsgarantie met minimum risico op betwisting.

  - Voor de architecten zijn vastgelegde ereloonbarema’s een grote hulp, zowel voor zelfstandigen als KMO’s. Vastgelegde ereloonbarema’s hebben architecten er trouwens nooit van weerhouden zich in een ander land te vestigen en daar het beroep uit te oefenen. Taal en bouwreglementen zijn hiervoor de belangrijkste hindernissen (sectorstudie ACE), ereloonbarema’s zijn dat heel zelden.

  In landen waar de ereloonbarema’s werden geschrapt duiken steeds meer situaties op waar rechtbanken geen houvast hebben om in geval van betwisting een beslissing te nemen. Publieke organisaties ontbreekt het aan benchmarks voor het opmaken van budgetten voor openbare werken.

  Ereloonbarema’s vormen geen belemmering voor het vrije verkeer van architectuurdiensten over de Europese grenzen heen, vindt de ACE. Omgekeerd heeft de afschaffing van ereloonbarema’s er ook niet toe geleid dat meer architecten over de grens hun diensten gingen aanbieden. Omwille van al deze redenen, en omwille van de negatieve gevolgen van een deregularisatie, schaart de ACE zich achter het Duits model en steunt het Duitsland in het geschil met de Europese Commissie.

  De ACE begrijpt een strikte uitvoering van de Europese wetgeving met betrekking tot de vrije markt, maar vraagt de Europese Commissie en de Europese lidstaten om af te zien van een overdreven deregularisatie, die professionele grenzen doet vervagen en de consument in onwetendheid laat wat betreft geleverde diensten. De ACE gelooft niet dat een deregularisatie binnen de architectuursector zal leiden tot meer groei. Investeringen in de bouwsector hebben een veel grotere impact. De belangrijkste motor voor economische groei binnen de architectuursector is en blijft de kwaliteit, ongeacht de regelgeving.

  Bron: ace.mmwcrm.com

  Untitled Document