Untitled Document Untitled Document

Home > Nieuws > Architecten > Edward Sorgeloose nieuwe voorzitter Beroepsvereniging voor Architecten (BVA)

Untitled Document
 •   

  Edward Sorgeloose nieuwe voorzitter Beroepsvereniging voor Architecten (BVA) • 05/01/2017


  Huidig voorzitter Sylvie Bruyninckx geeft het BVA-voorzitterschap door aan Edward Sorgeloose. Zelf wordt ze ondervoorzitter van de beroepsvereniging. Het dagelijks bestuur bestaat vandaag uit de nieuwe voorzitter Edward Sorgeloose, Sylvie Bruyninckx, Joris Malbrain en Jacques Spaas. Zij worden bijgestaan door projectcoördinator Nathalie Poppe en projectregisseur Nancy Hasen.

  Ook onder het nieuwe voorzitterschap zal de Beroepsvereniging voor Architecten blijven ijveren voor een veralgemeende verzekeringsplicht voor alle bouwpartners en niet enkel voor bouwprojecten met woonbestemming. In het kader van de permanente vorming, het as-built dossier, de stagehervorming en de archeologienota, blijft de beroepsvereniging mee ijveren voor het beperken van het takenpakket van de architect. De BVA blijft ook waken over de wettelijke verplichtingen rond het verplichte gebruik van BIM.

  “We vinden het uitermate belangrijk dat architecten hun werk en ontwerpen niet zien afkalven doordat aannemers alle info in handen krijgen. Daarenboven is de investeringskost van softwarepakketten enorm voor elk architectenkantoor”, aldus uittredend voorzitter Sylvie Bruyninckx. “In 2017 zetten we verder in op de meerwaarde van ons beroep op cultureel en maatschappelijk vlak. BVA wil hierin het voortouw nemen omdat de cultureel maatschappelijke meerwaarde van de architect en zijn invloed op onze leefomgeving meer benadrukt moet worden.”

  Samen met de andere beroepsverenigingen zal de BVA op constructieve wijze meewerken aan de hervorming van de Orde van Architecten, met als doel een lichtere structuur te creëren. De BVA zal zich ook blijven engageren voor een wettelijk vastgelegd ereloon, zodat er een duidelijke basis ontstaat die aangeeft hoeveel een architect als ereloon kan vragen om al zijn taken correct en professioneel uit te voeren.

  Namens de Orde van Architecten - Vlaamse Raad willen we Edward Sorgeloose proficiat wensen met zijn voorzitterschap en Sylvie Bruyninckx bedanken voor de constructieve samenwerking.

  Untitled Document