Untitled Document Untitled Document

Home > Nieuws > Architecten > Mijn Huis Mijn Architect trekt 25.000 bezoekers

Untitled Document
 •   

  Mijn Huis Mijn Architect trekt 25.000 bezoekers • 26/09/2016


  Toekomstige bouwers en verbouwers zijn er afgelopen weekend weer massaal op uit getrokken voor de 17de editie van Mijn Huis Mijn Architect, een initiatief van de Orde van Architecten - Vlaamse Raad. Het openhuizenweekend bracht 25.000 bezoekers op de been. Het centrale thema dit jaar was ‘Creatief met ruimte. Op het ritme van het leven’.

  Naar jaarlijkse gewoonte leverde Mijn Huis Mijn Architect met 135 woningen een staalkaart van de moderne architectuur in Vlaanderen. Een initiatief dat door 25.000 bezoekers werd gesmaakt.

  Creatief met ruimte - op het ritme van het leven

  Rode draad van het openhuizenweekend dit jaar was ‘Creatief met ruimte - op het ritme van het leven’. Architect Vincent Van den Broecke, voorzitter van de kamer communicatie bij de Orde van Architecten - Vlaamse Raad licht de keuze van het thema toe: “Jonge samenwonenden hebben andere behoeften dan gezinnen met kinderen, actieve zestigplussers of ouderen met een verminderde mobiliteit. Ook de wijze waarop we wonen, verandert naargelang onze levensfase. Maar hoe kunnen we ons hele leven in hetzelfde huis of appartement doorbrengen? Hoe laten we onze woning mee evolueren op het ritme van ons leven? Tijdens deze editie van Mijn Huis Mijn Architect ontdekt de bezoeker hoe we kunnen anticiperen op deze evolutie, en dit van bij het ontwerp van de woning.”

  “Met het thema ‘Creatief met ruimte – op het ritme van het leven’ willen we ook een blik werpen naar de toekomst. Vlaanderen is een aaneenschakeling van woonkernen, industriezones en lintbebouwing en raakt stilaan volgebouwd. Open ruimte in onze directe leefomgeving wordt schaarser en raakt steeds meer versnipperd. Om het tij te keren moeten we anders en doordachter omspringen met de ruimte rondom ons en openstaan voor nieuwe woonideeën. De aangekondigde betonstop, de aanstelling van prof.-ir.-arch. Leo Van Broeck als Vlaams Bouwmeester en het schrappen van verouderde verkavelingsvoorschriften zijn alvast stappen in de goede richting. Maar er is nog veel meer nodig om de tanker van koers te doen veranderen.”

  Uit een enquête die werd uitgevoerd bij 183 potentiële bouwers blijkt dat een grote meerderheid van de Vlamingen toch blijft vasthouden aan de vrijstaande nieuwbouw als ideale woning. “De gemiddelde Vlaming lijkt nog niet echt geneigd om doelbewust te kiezen voor dat ‘andere wonen’- het zal nog een tijdje duren voor die bouwgedachte helemaal verdwenen is. Toch neemt de vraag naar dynamische woonoplossingen stilaan toe en is er – ook van overheidswege – gelukkig steeds meer aandacht voor dit thema. Wonen is immers veel te belangrijk om te blijven denken in vastgeroeste clichés. Aan de architect om hier een voortrekkersrol in te spelen”, aldus Van den Broecke.

  De opening vond plaats in een recente nieuwbouw in het Leuvense stadscentrum die opgetrokken werd op een oppervlakte van nauwelijks 40 m2 waarbij elke m2 vloer- en geveloppervlakte maximaal en creatief werd benut. In het pand werd ook een lift geïnstalleerd zodat de bewoonster er levenslang kan blijven wonen. Tijdens die officiële opening pleitte de Vlaamse Bouwmeester Leo Van Broeck voor verdichting en het niet langer aansnijden van open ruimte voor woningbouw.

  Bouwmeester Leo Van Broeck toonde zich grote voorstander van dergelijke stedelijke verdichtingsprojecten. "Vlaanderen heeft nu reeds het grootste ruimtebeslag van alle regio's in Europa. Er mag geen nieuwe open ruimte meer worden aangesneden. De bouwstop mag van mij morgen al ingaan".

  Ook Van Broeck hekelde de vele verbodsbepalingen in de bouwreglementering. "Onze stedenbouwkundige besturen zouden een verdichtingsreflex moeten aannemen en zich proactief de vraag stellen hoe gebouwen in de stad aangenamer kunnen gemaakt worden zodat ze kunnen concurreren met een landelijke fermette. Dat doe je niet door op allerlei details te beknibbelen die niets te zien hebben met kwaliteit", aldus Van Broeck die hierbij ook pleitte voor een meer visionaire, soepeler reglementering.

  Inspiratieboek

  Wie de kans heeft gemist om de deelnemende woningen te bezoeken, kan altijd nog terecht op de website of bij de betere krantenwinkel of de Standaard Boekhandel waar het inspiratieboek met alle projecten en tal van tips te koop is voor 7,50 euro.

  Meer info: www.mijnhuismijnarchitect.com

  Bron: Mijn Huis Mijn Architect / Belga

  Untitled Document