Untitled Document Untitled Document

Home > Nieuws > Architecten > Stadsbewoners willen verbod op nieuwe verkavelingen in open gebieden

Untitled Document
 •   

  Stadsbewoners willen verbod op nieuwe verkavelingen in open gebieden • 16/12/2016


  Stadsbewoners zijn voorstander van een betonstop om de overgebleven openbare ruimte te beschermen en vinden dat nieuwe verkavelingen in open gebieden zouden moeten worden verboden. Dat blijkt uit een bevraging van 1.000 bewoners van 13 Vlaamse centrumsteden door onderzoeksbureau iVox, in opdracht van projectontwikkelaar Cores Development.

  Opvallend is wel dat de bevraagden graag de voordelen van het wonen in een stad met die van het platteland willen gecombineerd zien, zoals het bezitten van een individuele, vrijstaande woning.

  Twee op de drie bevraagde stedelingen zegt aan anderen aan te raden om in een stad te gaan wonen, vooral omwille van cultuur, horeca en zorgvoorzieningen. De grootste nadelen zijn volgens de respondenten een tekort aan groen, hoge woningprijzen en mobilite itsprobl emen. Drie op de tien stadsbewoners overweegt daarom om in de komende tien jaar te verhuizen, al wil de helft van hen wel binnen de eigen stad blijven.

  De onderzoekers vroegen de stedelingen ook naar hun mening over de aangekondigde betonstop in Vlaanderen. 70 procent noemt dat een goed idee en twee op drie vindt dat nieuwe verkavelingen in open gebieden verboden zouden moeten worden. Eén op drie toont zich zelfs voorstander van het onteigenen van afgelegen woningen of woningen in afgelegen verkavelingen en de meerderheid vraagt meer stimulansen om dicht bij een knooppunt van voorzieningen te bouwen. Twee op drie ziet ook heil in nieuwe woonvormen zoals kangoeroewonen of co-housing.

  Cores liet de bevraging naar eigen zeggen uitvoeren met het oog op het ontwikkelen van nieuwe woonprojecten. De projectontwikkelaar wil achterhalen waarom mensen in steden komen wonen en wat er aan hun woonomgeving zou moeten veranderen. Het onderzoek zal nu worden uitgebreid met een online applicatie waar zowel stads- als plattelandsbewoners hun zegje kunnen doen.  Untitled Document