Untitled Document Untitled Document

Home > Nieuws > Architecten > Kandidaten gezocht voor Vlaams Bouwmeester expertengroep

Untitled Document
 •   

  Kandidaten gezocht voor Vlaams Bouwmeester expertengroep • 07/11/2016


  De conceptnota voor een vernieuwd bouwmeesterschap die op 19 juni 2015 door de Vlaamse Regering werd goedgekeurd, voorziet naast de aanstelling van een Bouwmeester ook in de vorming van een expertengroep die het bouwmeesterschap zal inspireren en ondersteunen.

  De expertengroep wordt ingezet bij strategische visievorming, functioneert als een kwaliteitskamer en klankbord en draagt bij tot de versterking van het draagvlak voor het bouwmeesterschap.

  De expertengroep Vlaams Bouwmeester bestaat in totaal uit 4 personen en wordt samengesteld uit Vlaamse, nationale en/of internationale experts. De expertengroep komt 2 tot 4 keer per jaar samen.

  Kandidaten kunnen zich melden bij het Team Vlaams Bouwmeester tot 5 december 2016.

  Meer info:
  www.vlaamsbouwmeester.be
  Team Vlaams Bouwmeester
  contactpersoon Tania Hertveld
  bouwmeester@vlaanderen.be

  Untitled Document