Untitled Document Untitled Document

Home > Nieuws > Architecten > Vlaamse regering nog niet eens over Betonstop

Untitled Document
 •   

  Vlaams Parlement keurt klimaatresolutie goed:
  Vlaamse regering nog niet eens over Betonstop • 24/11/2016


  De Vlaamse regering is het vandaag, vrijdag 24 november, niet eens geraakt over het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen. De kern bespreekt het dossier woensdagvoormiddag opnieuw.

  Er werd vrijdag veel vooruitgang geboekt, is te horen en "de neuzen staan in dezelfde richting". Toch kon nog niet worden afgeklopt, omdat verschillende ministers vrijdagavond andere afspraken moeten nakomen.

  Daarnaast is her en der ook te horen dat CD&V de goedkeuring van het Beleidsplan, in weerwil van de andere partijen, heeft gekoppeld aan het dossier van de instandhoudingsdoelstellingen. Dat zijn de maatregelen die nodig zijn om de Europees beschermde diersoorten te ontzien. De instandhoudingsdoelstellingen hangen nauw samen met het landbouwbeleid en de uitstoot van stikstof door mest. Er zou vrijdag vooral zijn gepraat over die doelstellingen en niet meer zozeer over het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen.

  Dat Beleidsplan moet vastleggen hoe in Vlaanderen de komende dertig jaar met de schaarse nog resterende open ruimte wordt omgesprongen. Vanaf 2050 zou er geen ruimte meer mogen worden ingenomen, maar er moeten ook tussentijdse doelstellingen in het plan. Mogelijk zou de inname in 2025 al worden beperkt tot 3 hectare per dag. Daarnaast is een akkoord nodig over de bouwgrondreserves. Vooral N-VA wil die inkleuren als open ruimte.

  Met een agendering op woensdag speelt minister-president Geert Bourgeois hoog spel, want een dag later, om 9 uur 's ochtends, gaat de tweede Vlaamse Klimaattop van start. Daar moet het Beleidsplan een van de voornaamste topics worden, naast het Klimaat- en Energiepact van de regering. Op maandag en dinsdag kan echter niet worden vergaderd omwille van het driedaagse staatsbezoek aan Nederland.

  Milieuminister Joke Schauvliege (CD&V) is naar eigen zeggen optimistisch over een akkoord op woensdag. Viceminister-president Bart Tommelein (Open Vld) betreurt dat er vrijdag nog niet kon worden afgeklopt en benadrukt "absoluut bereid te zijn geweest om te landen".

  Bron: Belga
  Untitled Document