Untitled Document Untitled Document

Home > Nieuws > ArchitectenDit is wat je moet weten over de archeologienota

Untitled Document
 •   

  Dit is wat je moet weten over de archeologienota • 13/04/2016
  Op 1 juni 2016 treedt het archeologieluik van het Onroerenderfgoeddecreet (12 juli 2013) volledig in werking. Voor de aanvrager van een stedenbouwkundige vergunning of verkavelingsvergunning betekent dit dat hij of zij verplicht wordt om in bepaalde gevallen een bekrachtigde archeologienota bij de vergunningsaanvraag te voegen.


  Volgens de nieuwe procedure moet een voortraject doorlopen worden waarbij in een vroeger stadium reeds een archeologisch vooronderzoek (al dan niet met proefonderzoek op het terrein) moet worden uitgevoerd. Het is dan ook raadzaam om bij de planning van een bouwproject rekening met de tijd die nodig is voor de opmaak en goedkeuring van een archeologienota. De nota wordt uitgevoerd door een erkende archeoloog en moet bekrachtigd worden door het agentschap Onroerend Erfgoed.

  Schema van het voortraject met archeologienota  Via deze handige beslissingsboom kan je nagaan of een bekrachtigde archeologienota verplicht is bij het aanvragen of verlenen van vergunningen.

  Deze kaart geeft een overzicht van de vastgestelde archeologische zones en gebieden met archeologisch erfgoed in Vlaanderen.

  Bij wie kan je terecht om een archeologienota te laten opmaken?

  Op www.vona.be vindt je een lijst van archeologische bureaus die kunnen gecontacteerd worden voor de opmaak van een archeologienota. De archeologienota moet ter goedkeuring worden voorgelegd aan het agentschap Onroerend Erfgoed, dat 21 dagen tijd heeft om te beslissen.

  Meer informatie over archeologisch onderzoek bij vergunningsplichtige werken vind je in de brochure ‘Archeologieregelgeving voor bouwheren, verkavelaars en ontwikkelaars’ en op de website van het agentschap Onroerend Erfgoed.  Met dank aan de Stad Antwerpen voor de tekstbijdrage.

  Untitled Document