Untitled Document Untitled Document

Home > Nieuws > Architecten > Hervorming van de bouwpremies en strengere energie-eisen voor niet-residentiële gebouwen

Untitled Document
 •   

  Hervorming van de bouwpremies en strengere energie-eisen voor niet-residentiële gebouwen • 04/01/2017


  Elk nieuw jaar brengt traditiegetrouw ook een aantal veranderingen in de regelgeving met zich mee. Zo zullen in 2017 diverse individuele premies geleidelijk aan worden afgebouwd en plaatsmaken voor een zogeheten totaalrenovatiebonus. Nieuwe niet-residentiële gebouwen zullen vanaf dit jaar moeten beantwoorden aan strenge energienormen. En vanaf 1 januari wordt een aannemer ook verplicht om bij bouw-, sloop- en infrastructuurwerkzaamheden de stofemissies zo laag mogelijk te houden.

  Premiehervorming in de bouw

  Verschillende individuele premies voor renovatiewerkzaamheden, bijvoorbeeld voor dakisolatie en glas, worden geleidelijk afgebouwd. In de plaats komt er een premie voor wie verschillende investeringen combineert in een zogeheten "totaalrenovatie". Die bonus varieert tussen de 1.250 en 4.750 euro. Daarnaast komt er ook een burenpremie. Als tien mensen in één gemeente samen hun woning energiezuiniger maken, krijgen ze daarvoor per woning een premie van maximaal 400 euro. Die premie komt bovenop de al bestaande premies voor energiebesparende maatregelen.

  Het bestaande systeem van energiepremies is complex. Zo bestaan er bijvoorbeeld voor dakisolatie zes verschillende premies, en die worden afgebouwd tot twee premies. Verder zullen de verschillende individuele premies worden aangepast. In de meeste gevallen gaat het om een afbouw. Zo worden de premies voor dakisolatie en glas vanaf 2017 afgebouwd.

  Bij de glasisolatiepremie verdwijnt de premie voor dubbel glas. Enkel de premie voor superisolerend glas blijft bestaan. Ook de premies voor de muurisolatiepremie en voor zonneboilers gaan omlaag. De premie voor warmtepompen gaat dan weer omhoog omdat die wat "ondergewaardeerd" was.

  Minister Tommelein voegde daar in maart een maatregel aan toe die het energiezuinig verbouwen voor kwetsbare huurders moet stimuleren.

  De meeste individuele premies gaan dan wel omlaag, maar om mensen aan te sporen verschillende werken te combineren komt er een bonus voor totaalrenovaties. Wie binnen een termijn van vijf jaar drie of meer investeringen uitvoert, zal een totaalrenovatiebonus krijgen. Het bedrag hangt af van het aantal werken dat wordt uitgevoerd. Wie bijvoorbeeld zijn dak, glazen en muren aanpakt, zal 1.250 euro krijgen. Wie alle zeven mogelijke werken combineert, zal kunnen rekenen op 4.750 euro.

  Energie-eisen voor niet-residentiële gebouwen worden strenger

  Nieuwe niet-residentiële gebouwen zoals sporthallen, rusthuizen en handelszaken zullen vanaf 1 januari moeten beantwoorden aan strenge energienormen, waaronder een e-peileis en een minimumaandeel hernieuwbare energie. De niet-residentiële gebouwen komen daarmee steeds meer op gelijke voet met woningen, kantoren en scholen, waar nu al strenge energie-eisen gelden.

  Momenteel legt Vlaanderen al energienormen op aan residentiële woningen, maar ook aan niet-residentiële gebouwen, zoals kantoren en scholen. Die normen -het zogenaamde e-peil- zijn door de jaren heen ook fors strenger geworden.

  Andere niet-residentiële gebouwen, zoals sporthallen, rusthuizen en handelszaken, ontsnapten tot nu toe de dans. Vanaf 1 januari gelden echter ook daar strenge normen.

  Nieuwe sporthallen moeten vanaf 2017 beantwoorden aan het e-peil 65. Voor handelszaken ligt het e-peil op 70 en voor gebouwen met een 'logeerfunctie' komt het peil op 80 te liggen.

  Daarnaast moeten niet-residentiële nieuwbouwprojecten vanaf januari ook investeren in hernieuwbare energie. Concreet moet er per jaar en per m² bruikbare vloeroppervlakte, minimum 10 kWh energie uit hernieuwbare energiebronnen komen. Als dat aandeel niet wordt gehaald, verstrengen de e-peileisen met 10 procent.

  De nieuwe energie-eisen gelden voor alle bouwaanvragen die vanaf 1 januari 2017 worden ingediend.

  Nieuwe regels om fijn stof van bouwwerkzaamheden te beperken

  Vanaf 1 januari wordt een aannemer ook verplicht om bij bouw-, sloop- en infrastructuurwerkzaamheden de stofemissies zo laag mogelijk te houden. Met deze nieuwe milieuvoorwaarden in de Vlaamse milieuwetgeving moet het fijn stof dat bij bouwwerkzaamheden vrijkomt, verminderd worden. Het moet ook de overlast voor omwonenden beperken. De wetgeving is van toepassing op alle bouw-, sloop- en infrastructuurwerkzaamheden uitgevoerd in open lucht door een aannemer en die langer dan één dag duren. Activiteiten uitgevoerd door een particulier vallen niet onder het toepassingsgebied.

  In de nieuwe wetgeving worden vier concrete maatregelen opgesomd die fijn stof kunnen voorkomen. Zeker een van die vier maatregelen moet de aannemer nemen. Het gaat om afscherming met doeken of zeilen, beneveling van de locatie waar de werken worden uitgevoerd, bevochtiging ter hoogte van de apparatuur, rechtstreekse stofafzuiging op breekhamers, polijstmachines, slijpschijven, boormachines, freesmachines en schuurmachines.

  De maatregelen gelden niet voor werken van minder dan één dag, maar ook daar zijn ze uiteraard aan te bevelen.

  Untitled Document