Untitled Document Untitled Document

Home > Nieuws > Architecten > Grondige hervorming stedenbouwkundige procedure Brussels Gewest

Untitled Document
 •   

  Grondige hervorming stedenbouwkundige procedure Brussels Gewest • 04/01/2017


  De Brusselse regering heeft vrijdag de eindversie van de hervorming van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO) goedgekeurd. Als het parlement ook zijn zegen geeft, betekent dit een ingrijpende vereenvoudiging van de belangrijkste stedenbouwkundige procedures.

  "We hebben ernaar gestreefd, overal waar dat mogelijk was, de procedures te vereenvoudigen en te stroomlijnen en de termijnen te verkorten", zegt minister-president Rudi Vervoort.

  De hervorming is tot stand gekomen in samenwerking en overleg met alle betrokken diensten en raden van het gewest en met de gemeenten. Ook alle belanghebbende beroepssectoren (stedenbouwkundigen, architecten, notarissen, projectontwikkelaars, enz.) werden gehoord.

  "Voortaan moeten de gemeenten en het gewest de vergunningen uitreiken binnen een welbepaalde maximumtermijn: 75 of 160 dagen. Wanneer een effectenstudie nodig is, zal de uitreiking van de vergunning door het Gewest moeten gebeuren binnen de 450 dagen, zoals dat vandaag het geval is voor de milieuvergunningen", verduidelijkt Rudi Vervoort.

  De procedures voor de gemengde projecten, dat zijn projecten waarvoor zowel een stedenbouwkundige als een milieuvergunning vereist is, zullen beter gecoördineerd worden. Voorts worden de stedenbouwkundige inlichtingen die verstrekt moeten worden bij de verkoop van een goed, vereenvoudigd. Dat geldt ook voor de uitwerking van de effectenstudies, die ook nog maar zes maanden mogen duren.

  Bron: Belga

  Untitled Document