Untitled Document Untitled Document

Home > Nieuws > ArchitectenKoning kent ereteken toe aan Laureaten van de Arbeid Architect – Ingenieur-Architect

Untitled Document
 •   

  Koning kent ereteken toe aan Laureaten van de Arbeid Architect – Ingenieur-Architect • 18/05/2016


  Op zaterdag 21 mei 2016 om 10u30 in het congrescentrum Dolce La Hulpe in Terhulpen, worden in opdracht van de Koning de 104 eretekens van Laureaat van de Arbeid uitgereikt in de sector Architect – Ingenieur-Architect. Dit in aanwezigheid van de heer Kris Peeters, Vice-Eerste Minister en Minister van Werk, en de heer Willy Borsus, Minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke integratie.

  Het Koninklijk Instituut der Eliten van de Arbeid of KIEA is een stichting van openbaar nut. Het werd opgericht in 1954 door Z.M. Koningin Elisabeth. De voogdijministers zijn de ministers van Economie en Werk. Het KIEA werkt samen met de werkgeversorganisaties, de beroepsverenigingen, de representatieve werknemersorganisaties en de administratieve overheden.

  Hun vertegenwoordigers zetelen in de Organiserende Comités die de verschillende activiteitensectoren omvatten en die, minstens om de vijf jaar, een selectieprocedure voor kandidaten organiseren voor het verwerven van de titel van Laureaat van de Arbeid in hun beroepssector, zonder onderscheid van niveau of statuut.

  De Organiserende Comités duiden eveneens de Eredekens van de Arbeid aan; echte “ambassadeurs” van hun beroepssector. Het geheel van de Eredekens van de Arbeid vormt het Koninklijk College der Eredekens van de Arbeid, een stichting van openbaar nut die de activiteiten van het KIEA steunt.

  Een Eredeken van de Arbeid werd voorgedragen door zijn gelijken.

  - De heer Jos LEYSSENS, Ingenieur-Architect, Zaakvoerder van Licence to Build.

  Hij krijgt het halssnoer van deze onderscheiding en wordt de ambassadeur van zijn beroep.

  Hij volgt zijn voorganger op die toetreedt tot het emeritaat:

  - de heer Pierre-Paul GYSELINCK, Gewezen Secretaris-generaal van de NAV – Vlaamse beroepsvereniging architecten.

  Het evenement zal gevolgd worden door een receptie.
  Gelieve uw aanwezigheid vóór 19 mei 2016 te melden per e-mail: c.lombat@iret-kiea.be of per telefoon: 02/233.89.93.

  Untitled Document