Untitled Document Untitled Document

Home > Nieuws > ArchitectenPak meer subsidies voor Vlaams Architectuur Instituut

Untitled Document
 •   

  Pak meer subsidies voor Vlaams Architectuur Instituut • 01/07/2016


  Op voorstel van minister van Cultuur Sven Gatz, heeft de Vlaamse Regering beslist over de vijfjarige werkingssubsidies 2017 -2021 voor kunstenorganisaties, voor de ondersteunende organisaties binnen de Kunsten en voor de grote Vlaamse kunstinstellingen. In totaal wordt voor de komende subsidieperiode jaarlijks 141.894.860 euro voorzien, waarvan 5,6 miljoen extra middelen die de Vlaamse Regering vrij maakt.

  Voor kunstenorganisaties betekent dat jaarlijks 84.763.400 euro, dat is 3.157.481 euro meer dan voorheen. Ook voor de grote Vlaamse kunstinstellingen maakt minister Gatz, 2.290.563 euro extra middelen vrij. Het Kunstendecreet voorziet ook in de subsidiering van drie ondersteunende organisaties, nl. het Vlaams Architectuurinstituut (VAi), Kunstenpunt en het Kunstenloket. Het VAi kreeg een positief advies en krijgt een subsidie van 625.000 euro, dat is 54% of 220.000 euro dan in de vorige subsidieperiode.

  Zoals vorig jaar al aangekondigd werd bij de voorstelling van de strategische visienota, wil de minister de versnippering in het kunstenlandschap aanpakken, samenwerking aanmoedigen en diversiteit en vernieuwing in de kunstensector stimuleren. “Het Vlaams kunstenlandschap bestaat uit grote en middelgrote spelers met elk hun unieke expertise. Ze worden nationaal en internationaal geroemd. De beslissing die de Vlaamse Regering genomen heeft over de vijfjarige subsidiëring van het kunstenlandschap is erop gericht om de kwaliteit en diversiteit in het kunstenlandschap te bewaren en te versterken,” zegt minister Gatz.

  De middelen voor de kunstenorganisaties worden verdeeld over 207 organisaties die vanaf 2017 structureel ondersteund worden voor vijf jaar. De beslissingen van minister Gatz volgen de lijn die de beoordelingscommissies hebben uitgezet. “Organisaties met een zeer goede en goede artistieke beoordeling worden beloond. Naast regionale spreiding vormt ook ‘samenwerking’ een belangrijk criterium in de beslissingen.”

  De 7 Vlaamse Kunstinstellingen (Ancienne Belgique, Brussels Philharmonic, Concertgebouw Brugge, deFilharmonie, deSingel, Kunsthuis en Vooruit) werden beoordeeld door internationale visitatiecommissies. Zoals het regeerakkoord vooropstelt krijgen deze instellingen meer armslag. De Regering trekt voor hen samen een bedrag van 53.980.000 euro uit, waarvan 2.290.563 euro extra middelen.

  Afbeelding: NAV

  Untitled Document