Untitled Document Untitled Document

Home > Nieuws > Architecten > Nieuwe richtlijn Omgevingsvergunning

Untitled Document
 •   

  Nieuwe richtlijn Omgevingsvergunning • 19/06/2017
  De nieuwe richtlijn betreft uitsluitend de Omgevingsvergunning en vervangt de vorige richtlijn. De richtlijn voor Digitale Bouwaanvraag blijft voorlopig van kracht.

  Voor aanvragen van omgevingsvergunningen waarbij u problemen ondervindt bij het samenstellen van het dossier in het Omgevingsloket, kan u gebruik maken van een nieuwe technische richtlijn. Die vervangt sinds 9 juni 2017 de technische richtlijn van april 2017.

  Van zodra de huidige problemen zijn opgelost en uiterlijk wanneer het omgevingsloket voor alle aanvragen en alle gemeenten volledig operationeel is, zal voorliggende technische richtlijn worden opgeheven. Voor DBA-dossiers blijft de richtlijn van 5 april 2017 nog steeds van toepassing.

  In het kader van de Omgevingsvergunning is er niet voorzien in ‘analoge dossiers’, maar een alternatieve manier om digitaal het dossier bij de betreffende overheid te krijgen. De nieuwe richtlijn probeert de te volgen aanpak duidelijker te formuleren.

  Bron: Vlaamse Overheid
  Untitled Document