Untitled Document Untitled Document

Home > Nieuws > Architecten > Omgevingsvergunning van start op 23 februari 2017

Untitled Document
 •   

  Omgevingsvergunning van start op 23 februari 2017 • 07/11/2016


  Vanaf 23 februari 2017 gaat de omgevingsvergunning van start. Met de komst van de omgevingsvergunning verdwijnen de milieuvergunning, de stedenbouwkundige vergunning en de verkavelingsvergunning volledig. Een omgevingsdossier indienen zal vanaf 23 februari 2017 ook kunnen via een digitaal loket, het Omgevingsloket, waarna één openbaar onderzoek en één adviesronde worden georganiseerd. Dat is efficiënter, bespaart tijd en leidt tot betere resultaten.

  Wat verandert er ten opzichte van de huidige manier van werken?

  • Milieuvergunning van bepaalde duur -> omgevingsvergunning van onbepaalde duur

  Zo kan de vergunninghouder bedrijfsinvesteringen doen zonder rekening te moeten houden met de vervaldatum van zijn vergunning. Maar de inspraak van de bevolking en de bescherming van mens en milieu blijft wel gewaarborgd.

  • Bij problemen procedure heropstarten -> oplossingsgerichte vernieuwingen

  Bij ingewikkelde projecten kan de overheid verplicht worden om op vraag van de initiatiefnemer een projectvergadering te organiseren. Dit biedt de mogelijkheid om de aanvraag tijdens de procedure te wijzigen i.p.v. de procedure opnieuw te moeten opstarten.

  • Analoog -> digitaal

  De digitale manier van werken draagt bij tot een vereenvoudiging en versnelling en stelt de behandelende diensten in staat te besparen op inzet en papier.

  Meer info over de regelgeving met betrekking tot de omgevingsvergunning op:
  www.omgevingsloket /omgevingsvergunning/regelgeving.be/

  Untitled Document