Untitled Document Untitled Document

Home > Nieuws > Architecten > Twee op de drie jongeren vindt dat onderwijs niet goed genoeg voorbereidt op arbeidsmarkt

Untitled Document
 •   

  Twee op de drie jongeren vindt dat onderwijs niet goed genoeg voorbereidt op arbeidsmarkt • 20/10/2016


  Twee op de drie Vlaamse jongeren tussen 18 en 34 vinden dat het onderwijs hen niet goed genoeg voorbereidt op de arbeidsmarkt. Op school leerden ze niet de skills die ze nodig hebben om mee te draaien in het werkleven. Dat is een van de resultaten die voortgekomen is uit een grootschalig onderzoek bij de zogenaamde "Generation What? "-jongeren.

  Op maandag 11 april gaven veertien omroepen uit twaalf Europese landen, waaronder de VRT, het startschot van Generation What?, een grootschalig en multimediaal onderzoek naar wat de generatie van 18-34-jarigen bezighoudt. Het gaat als het ware om een zelfportret van een generatie, hoewel niet gepretendeerd wordt dat alle Vlaamse jongeren vertegenwoordigd zijn. Het project is opgebouwd rond een online enquĂȘte met 149 vragen opgedeeld in 21 thema's, onder meer onderwijs, intimiteit, werk en de toekomst. Onderzoekers van de KULeuven, Vrije Universiteit Brussel en de UGent analyseerden de antwoorden van de 50.000 deelnemers in Vlaanderen.

  Twee op de drie jongeren vindt dus dat ze niet voldoende voorbereid zijn op de arbeidsmarkt. Eenzelfde aantal vindt dat het onderwijssysteem niet de mensen beloont die het verdienen. Volgens de Generation What? -jongeren is er in het onderwijs op dit gebied dus best wel wat werk aan de winkel. Aan de andere kant voelt of voelde de meerderheid zich goed in het onderwijs en heeft ze vertrouwen in de school. "Zij zijn ervan overtuigd dat het onderwijs hen vooruit helpt in het leven en leerkrachten het beste met hen voor hebben", klinkt het.

  De grote meerderheid van de Generation What? -jongeren zegt ook niet gelukkig te kunnen zijn zonder job. De meesten voelen zich gewaardeerd in hun job, slechts 1 op de 10 voelt zich er ongelukkig of eenzaam.

  Jongeren hebben ook een mening over de economische crisis: driekwart gelooft dat de huidige economische crisis kan worden omgekeerd.

  De meeste jongeren zijn over het algemeen vrij optimistisch over hun persoonlijke situatie en toekomst, maar bij lager opgeleiden en financieel minder welstellenden is er wel een meer pessimistische kijk op de toekomst. Een meerderheid van de Generation What? -jongeren vindt ook dat er te veel waarde wordt gehecht aan geld in onze maatschappij en dat de kloof tussen arm en rijk alsmaar groter wordt.

  Untitled Document