Untitled Document Untitled Document

Home > Nieuws > Architecten > Ontwerpbureau Omgeving wint prestigieuze landschapsarchitectuurwedstrijd in Vietnam

Untitled Document
 •   

  Ontwerpbureau Omgeving wint prestigieuze landschapsarchitectuurwedstrijd in Vietnam • 14/12/2016


  Het Antwerps ontwerpbureau Omgeving, partner van B-DNA (Belgian Design Nature Architecture), heeft in ex aequo met een ander ontwerpbureau de prestigieuze internationale ontwerpwedstrijd voor de Han rivier in de Vietnamese stad Da Nang gewonnen. Vanuit drie ontwerpstrategieën is een ruimtelijke visie voor de rivierdelta ontwikkeld op schaal van de stadsregio. Hier werd ingezet op het behoud en de versterking van het natuurlijk riviersysteem, de uitbouw van een watergebonden regionaal openbaar vervoerssysteem en een context gebonden, gevarieerde stadsontwikkeling.

  Op basis van een visie voor de hele rivierdelta is in het centrum van de stad een parkzone van 2,2 hectaren uitgewerkt. De parkzone transformeert beide oevers tot een kwaliteitsvolle publieke ruimte op maat van het snelgroeiende Da Nang. Uitgangspunt hierbij is het herstellen van de riviernatuur waarbij de vormentaal van het park refereert naar de voormalige natuurlijke oevers. De oevers worden programmatorisch opgeladen met enerzijds watergebonden functies zoals watertaxistop, een cruiseterminal, een drijvende markt enz. en anderzijds met parkgerelateerde functies zoals sport- en speelzones.

  De introductie van 3.000 nieuwe bomen zorgt voor de landschappelijke samenhang op grote schaal. De inpassing van twee nieuwe fiets- en voetgangersbruggen, waaronder één marktbrug, laat de parkzones langs beide oevers als één park functioneren zorgt voor een sterkere relatie tussen het de oostelijke en westelijke stadsdelen.

  Voor de uitwerking van het ontwerp kreeg Omgeving ondersteuning van de lokale partner HUNI architectes (Frankrijk - Vietnam, architectuur), Ney & Partners (België - Vietnam, brugontwerp marktbrug), Boydens (België - Vietnam, duurzaamheid) en Hydroscan (België, waterbeheer).

  Omgeving was na een eerste selectieronde met 39 kandidaten als één van de 11 ontwerpteams weerhouden, waarvan er 7 een voorstel hebben ingediend. De overige teams kwamen onder meer uit Vietnam, Japan, Singapore, Frankrijk en Duitsland. De werken zouden volgend jaar al starten.

  Lees hier het volledige persbericht

  Foto's: Omgeving cvba

  Untitled Document