Untitled Document Untitled Document

Home > Nieuws > Architecten > Open brief aan alle architecten: oproep tot steun in kader van hervorming

Untitled Document
 •   

  Open brief aan alle architecten:
  oproep tot steun in het kader van de hervorming • 12/07/2017


  Beste architect, beste confrater,

  Ik besef dat het wat ongebruikelijk is dat ik op deze manier bij u binnenval. Op uw kantoor, bij u thuis, op de trein of dezer dagen misschien ergens op een verre bestemming waar u geniet van een welverdiende vakantie.

  Het is nog ongebruikelijker dat ik dit doe als voorzitter van de Vlaamse Raad van de Orde van Architecten… en toch doe ik het… omdat ik denk dat het nodig is. Mag ik daarom een paar minuutjes van uw tijd?

  De Orde van Architecten is tot op heden steeds discreet geweest op vlak van communicatie. Misschien zelfs te discreet. En hoewel daar ongetwijfeld goede redenen voor zijn – zo is de Orde in eerste instantie een neutraal overheidsorgaan dat de consument en het algemeen belang dient – zijn er toch momenten in de geschiedenis van élke organisatie die een andere aanpak vragen. En nu is zo’n moment.

  In mijn verkiezingsbelofte bijna drie jaar geleden, heb ik jullie beloofd werk te zullen maken van een drastische modernisering van de Orde van Architecten. Mede dankzij jullie steun en het mandaat dat ik van jullie kreeg, heb ik samen met de mandatarissen en personeelsleden van de Vlaamse Raad en onder leiding van een externe expert hard gewerkt om dit te realiseren. En ik ben blij u te kunnen zeggen dat dit werk heden volledig achter de rug is. Vorige week mailden wij u nog een digitale folder met wat meer uitleg over de nieuwe administratieve werking van de Vlaamse Raad.

  Het is vanuit die sterke interne reorganisatie dat ook de politieke hervorming – een Vlaamse Orde en een Frans- & Duitstalige Orde – nieuw leven werd ingeblazen met als resultaat dat in december 2016, nu een dik half jaar geleden, een akkoord werd gesloten op het kabinet van minister Borsus. Dit akkoord werd afgesloten in samenwerking met alle belanghebbenden waaronder de Franstalige Orde van Architecten of Cfg-OA en alle Nederlandstalige en Franstalige beroepsorganisaties.

  Sinds december zijn wij dus in blijde verwachting van een nieuwe wet op basis van dat – en ik denk dat we mogen zeggen – historisch akkoord. Helaas en ondanks de herhaaldelijk beloftes van minister Borsus zien we vandaag veel te weinig beweging. Integendeel, er wordt op dit ogenblik en op het allerhoogste politieke niveau door een aantal individuen gemorreld aan het akkoord. Onbegrijpelijk, frustrerend en ontmoedigend… maar we geven ons na de geleverde inspanningen echt niet zomaar gewonnen.

  Daarom willen we vandaag dan ook uw steun vragen. Waarom? Heel eenvoudig. Een sterke efficiënte Orde van Architecten komt u allen en vooral ons beroep ten goede. Met die nieuwe wet kan de Vlaamse Orde van Architecten immers op haar nieuwe elan doorgaan en verder groeien om op een efficiëntere en snellere manier alle aanvragen en beleidsvraagstukken te behandelen.

  De nieuwe Vlaamse Orde van Architecten zal zich dan ook beter kunnen focussen op haar kerntaken: “beroepsuitoefening, deontologie, opvolging, stage en taxatie”. Daarnaast een autonome tuchtwerking. In alle neutraliteit en niet meer aan provinciale grenzen gebonden.

  Het is vandaag de hoogste tijd dat we de broodnodige hervorming van de Orde kunnen afsluiten zodat we onze tanden kunnen zetten in andere en nog meer belangrijke thema’s zoals de duidelijkheid inzake de taken van de architect en een minimum ereloonbarema. Beiden essentieel willen we ons mooie beroep terug leefbaarder maken.

  Velen twijfelden aan dat alles bij het begin van mijn mandaat, maar ik merk dat de steun intussen steeds meer toeneemt. In België, maar ook in de andere Europese landen. ‘Het gewicht van de architectenopdracht’, bijvoorbeeld, is een ereloonstudie die op initiatief en met de middelen van de Vlaamse Raad werd uitgevoerd door de KU Leuven. Deze studie – die u trouwens ook kan terugvinden en downloaden op de website van de Orde – is een belangrijk document dat momenteel in de strijd wordt gegooid ter verdediging van de Duitse ereloonbarema’s, maar nog veel belangrijker: het zal de basis vormen van een vrijblijvende rekentool om correcte erelonen op basis van een onafhankelijke prestatiemeting te berekenen.

  Een moderne Orde en dito takenpakket samen met correcte erelonen kunnen helaas pas echt gerealiseerd worden wanneer we ook politiek hervormd zijn. En laat nu net dit laatste onze grootste bezorgdheid zijn. We willen vooruit, verder kijken, maar moeten daarvoor ook de juiste tools en middelen ter beschikking krijgen.

  Binnen een drietal maanden staan er normaliter opnieuw verkiezingen op het programma. En minister Borsus staat erop. Maar als de wet op de hervorming van de Orde niet klaar is, moeten deze verkiezingen opnieuw in het oude systeem plaatsvinden om een paar maanden later opnieuw verkiezingen te organiseren op basis van de nieuwe wet. U begrijpt ongetwijfeld samen met mij dat dit niet zinvol is en bovendien een verspilling is van +/-100.000 euro. 100.000 euro van mijn en jullie jaarlijkse bijdragen. Voor ons is dit onaanvaardbaar. Laten we die middelen alstublieft aanwenden voor andere broodnodige toekomstprojecten.

  Er heerst op nationaal vlak en onder de vijf Vlaamse provinciale raden unanimiteit dat het tegen de geest van de nieuwe wet is om binnenkort verouderde verkiezingen te organiseren. Onze eis is bijgevolg helder en éénvoudig: “ Wij willen deze hervorming nu, zodat de verkiezingen kunnen doorgaan in de nieuwe structuur”.

  Ik richt mij in deze boodschap dan ook tot de dames en heren politici: het is nu aan jullie! Alstublieft, rond de wettelijke hervorming zo snel mogelijk af zodat de verkiezingen voor de nieuwe Orde niet morgen maar vandaag kunnen uitgeschreven worden. Enkel dit zal de nodige slagkracht geven voor een betere, efficiëntere en snellere Orde van Architecten.

  Beste collega’s,

  Mijn paar minuten van uw tijd zijn om. Ik vraag u daarom om uw uitdrukkelijke steun.
  Mail de boodschap “Wij willen de hervorming ASAP en enkel verkiezingen binnen de nieuwe structuur.” naar het kabinet van minister Borsus: info@borsus.fgov.be, en deel deze videoboodschap via uw persoonlijke social media-kanalen met zoveel mogelijk van uw relaties, kennissen, vrienden en collega’s.

  Alleen samen kunnen we verder geraken, maar we moeten het ook durven!

  Ik dank u.

  Uw voorzitter van de Vlaamse Raad van de Orde van Architecten,

  Marnik Dehaen

  Bekijk hieronder de videoboodschap.
  Untitled Document