Untitled Document Untitled Document

Home > Nieuws > Architecten > Een op drie plattelandsbewoners wil extra bouwlaag in dorp

Untitled Document
 •   

  Een op drie plattelandsbewoners wil extra bouwlaag in dorp • 12/12/2016


  54 % van de dorpsbewoners wil dat er meer mensen in het dorp komen wonen. Dat blijkt uit een bevraging van Landelijke Gilden. Een of meer bouwlagen extra heeft bij 30 % van de bewoners een draagvlak.

  Afgelopen zomer werden meer dan duizend plattelandsbewoners uit 25 Vlaamse dorpen bevraagd. Infrastructuur blijkt voor hen de voornaamste beleidsprioriteit, gevolgd door meer open ruimte. "Maar over hoe die open ruimte moet behouden worden, is er veel minder eensgezindheid", zegt Sonja De Becker, voorzitter van Landelijke Gilden. "Dat er in het dorp meer mensen komen wonen, wordt nog getolereerd door een nipte meerderheid (54 %), maar een of meer bouwlagen extra heeft veel minder draagvlak (30 %) en is zeker geen beleidsprioriteit." Dat de bevraagde dorpsbewoners spontaan geen link leggen tussen ruimtelijk beleid en woonbeleid kan te maken hebben met een gebrek aan goede praktijkvoorbeelden.

  Vlaams minister Joke Schauvliege (CD&V) verduidelijkte dat er momenteel een studie loopt waarin verdichtingsstrategie├źn op maat van dorpen worden bekeken. "Kernversterking" is ook geen pleidooi voor een grote volksverhuizing naar de dorpen, zegt de minister, een link leggend naar het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV). "Ik ga voor een aanpak op maat, met kleinschalige ingrepen zoals verdichtingsprojecten, het opsplitsen van woningen of bestaande kavels of het hergebruik van in onbruik geraakte gebouwen." De minister verklaarde onder meer dat ze streeft naar een "robuuste open ruimte waarbij we alle kansen benutten om woonlinten en verspreide bebouwing weg te nemen en waarbij groen doorloopt van dorp naar open ruimte."

  Landelijke Gilden gaf zaterdag ook de aftrap van haar eerste van twintig "Dorpsateliers", waarbij met dorpsbewoners en andere partners nagedacht wordt over de toekomst van hun dorp. Om het Vlaams dorpenbeleid vorm te geen, start minister Schauvliege komend werkjaar drie dialoogdagen op.

  Bron: Belga

  Untitled Document