Untitled Document Untitled Document

Home > Nieuws > Architecten > Nieuw decreet wil experimentele woonprojecten meer kansen geven

Untitled Document
 •   

  Nieuw decreet wil experimentele woonprojecten meer kansen geven • 28/09/2016


  Proefomgeving nieuwe woonvormen op voorstel van viceminister-president Liesbeth Homans

  Na advies van de Vlaamse Woonraad hecht de Vlaamse Regering opnieuw haar principiële goedkeuring aan het voorontwerp van decreet dat een proefomgeving instelt voor experimentele woonvormen. Dit werd beslist op de Vlaamse ministerraad van 23 september.

  Zo kunnen experimentele woonprojecten opstarten zonder belemmering door allerlei regelgeving. Hiermee wordt tegemoetgekomen aan de vraag van het Vlaams Parlement om proefprojecten voor gemeenschappelijk en vernieuwend wonen te stimuleren en de diverse signalen uit de praktijk dat nieuwe projecten moeilijk of niet gerealiseerd kunnen worden binnen de toepasselijke regelgeving.

  Na afloop van de proefomgeving kunnen goed onderbouwde en aan de praktijk afgetoetste conclusies worden getrokken. Logischerwijs zullen de nieuwe beleidsinzichten aanleiding geven tot nieuwe en meer aan innoverende woonprojecten aangepaste regelgeving. Dit voorontwerp van decreet bevat ook een bepaling over het coördineren van het Woninghuurrecht. Over dit voorontwerp van decreet wordt het advies ingewonnen van de Raad van State.

  Bekijk hier de 4 documenten

  Bron: Vlaamse Overheid

  Render: © Elien Neyens en Artyom Kravtchenko

  Untitled Document