Untitled Document Untitled Document

Home > Nieuws > Architecten > Gewijzigde regels rond vrijstelling stedenbouwkundige vergunningen, meldingsplicht en hemelwater

Untitled Document
 •   

  Gewijzigde regels rond vrijstelling stedenbouwkundige vergunningen, meldingsplicht en hemelwater • 29/09/2016


  Het wijzigingsbesluit van de Vlaamse Regering van 15 juli 2016 treedt op 29 september in werking. Hierdoor veranderen de vrijstellingsregels rond stedenbouwkundige vergunningen, de meldingsplicht en de hemelwaterverordening.

  Wat dit betekent voor werken aan en rond de woning kan je lezen in de geactualiseerde brochure “stedenbouwkundige vergunning, meldingen en vrijstellingen”. De brochure legt uit welke algemene regels en principes van toepassing zijn op het vlak van de stedenbouwkundige vergunnings- en meldingsplicht.

  De gemeente blijft het eerste aanspreekpunt om op alle vragen te antwoorden die betrekking hebben op bouwplannen. Voor sommige projecten of percelen gelden immers specifieke lokale regels.

  Wat er precies is gewijzigd kan je terugvinden op de website van Ruimte Vlaanderen op de pagina’s met het vrijstellingsbesluit en het meldingsbesluit (rode tekst).

  Artikel 23 van het wijzigingsbesluit treedt nog niet in werking. Deze wijziging hangt samen met een wijziging aan de VCRO via het decreet toeristisch logies. In afspraak met het Agentschap Toerisme Vlaanderen zal de inwerkingtreding van deze bepaling worden geregeld in het uitvoeringsbesluit bij het decreet toeristisch logies.

  Bron: Vlaamse Overheid

  Untitled Document