Untitled Document Untitled Document

Home > Nieuws > ArchitectenNAV pleit voor verplicht renovatie-advies

Untitled Document
 •   

  NAV pleit voor verplicht renovatie-advies • 17/05/2016


  In de aanloop van de Vlaamse Renovatiedag deed organisator NAV, de Vlaamse architectenorganisatie, een rondvraag bij architecten en particulieren naar evoluties binnen de renovatiemarkt. Hoewel de renovatiewerken veel langer duren dan verwacht en bovendien steeds complexer worden als gevolg van de ruimere technische mogelijkheden en de toename aan wettelijke eisen, bezoekt slecht 31% van de bouwheren het te renoveren pand voor de aankoop met een bouwprofessional. NAV oppert daarom de mogelijkheid van een verplicht renovatie-advies bij de aankoop van een woning.

  Het aandeel renovatie binnen de bouwbedrijvigheid blijft groeien. Vlaanderen beschikt dan ook over een erg omvangrijk maar verouderd woningpark dat niet meer beantwoordt aan de hedendaagse energie- en kwaliteitsnormen. Inzetten op kwaliteitsvollere en energetisch betere renovaties is dan ook de boodschap die ook bouwheren begrepen hebben. Om de renovatiekosten te spreiden, faseren bouwheren nog meer dan vroeger. Ze werken ook meer zelfstandig mee aan de renovatie en blijven tijdens de renovatiewerken ook langer in de woning wonen.

  Een betere begeleiding en screening vóór de aankoop van de te renoveren woning en tijdens het renovatietraject is voor NAV onontbeerlijk. Niet alleen om op lange termijn op Vlaams niveau de klimaatnormen te halen, maar ook om de bouwheren het comfort te geven dat ze van het verbouwproject verlangen.

  Grote impact op dagelijkse leven van bouwheren>

  Uit de rondvraag blijkt dat 46% van de bouwheren de renovatieprojecten niet in één keer uitvoert. 54% geeft aan dat het renovatietraject langer is uitgevallen dan vooraf gedacht. Wie in fasen werkt, hoopt de werken in ongeveer 5 jaar af te ronden, maar gemiddeld draait het op acht jaar uit. Dat heeft zijn impact op het gezinsleven van de bouwheer: maar liefst 56% woont tijdens de renovatiewerken in de woning, 81% werkt zelf mee aan de renovatie. Daartegenover staat dat slechts 31% van de bouwheren de te renoveren woning bezoekt met een bouwprofessional vooraleer over te gaan tot de aankoop.

  Geïntegreerde aanpak van gefaseerd verbouwen

  Dat de werken langer duren dan verwacht en bovendien steeds complexer worden is het gevolg van de ruimere technische mogelijkheden en de toename aan wettelijke eisen. NAV oppert daarom de mogelijkheid van een verplicht renovatieadvies voor en na de aanschaf van een woning. Een eerste advies stelt de toekomstige eigenaar op de hoogte van de staat van de woning op het vlak van energie, eventuele vochtproblemen, stabiliteit. Een tweede advies, na de verkoop, fungeert als een soort van stappenplan voor een energiezuinige renovatie. Het renovatie-advies kan ook inhouden dat bepaalde woningen beter meteen gesloopt en heropgebouwd worden. NAV dringt ook aan op een verlaagd btw-tarief bij sloop en heropbouw zoals nu al in 32 stadsgebieden het geval is.

  Tijdens de jaarlijkse Vlaamse Renovatiedag op zondag 29 mei openen een honderdtal renovatieprojecten in Vlaanderen en Brussel de deuren. Toegang is gratis mits registratie op de website www.vlaamserenovatiedag.be

  Untitled Document