Untitled Document Untitled Document

Home > Nieuws > Architecten‘Geen consistentie in ruimtelijke ordening en mobiliteit in Vlaanderen’

Untitled Document
 •   

  ‘Geen consistentie in ruimtelijke ordening en mobiliteit in Vlaanderen’ • 09/06/2016


  Ruimtelijke ordening en mobiliteit worden in Vlaanderen nog te vaak los van elkaar ontwikkeld. Dat zegt de Strategische Adviesraad Ruimtelijke Ordening (SARO) in een advies aan het Vlaams parlement. "Er is een duidelijk gebrek aan coherentie en een fundamenteel hiaat in de coördinatie en integratie van plannen."

  De Klimaatcommissie in het Vlaams parlement heeft een aantal instanties om advies gevraagd over strategieën om onze uitstootdoelstellingen te halen. De SARO, waarin onder meer vertegenwoordigers van de steden en onafhankelijke deskundigen zetelen, vindt het positief dat minister van Omgeving Joke Schauvliege aan een Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV) werkt. Daarin oppert ze onder meer een betonstop tegen 2050.

  De Adviesraad maakt zich echter zorgen om de manier waarop de Vlaamse regering plannen opmaakt. Een mobiliteitsplan, woonbeleidsplan, plattelandsbeleidsplan en Beleidsplan Ruimte Vlaanderen worden naast elkaar ontwikkeld, stelt de SARO vast. "Dergelijk gebrek aan coördinatie ondermijnt de realisatie van klimaatdoelstellingen in Vlaanderen."

  "Het feit dat het BRV en het mobiliteitsplan tegelijk in opmaak zijn, biedt een unieke kans om alsnog tot de noodzakelijke afstemmingen te komen", besluit de SARO.

  De Adviesraad pleit tot slot ook voor het schrappen van slecht gelegen woonuitbreidingsgebieden, het remediëren van lintbebouwing en het tegengaan van nieuwe verkavelingen die niet kernversterkend zijn.

  Bron:Belga

  Untitled Document