Untitled Document Untitled Document

Home > Nieuws > Architecten > Gent benoemd eerste stadsbouwmeester en installeert kwaliteitskamer

Untitled Document
 •   

  Gent benoemd eerste stadsbouwmeester en installeert kwaliteitskamer



 • 13/07/2017




  Op 6 juli 2017 keurde het Gentse college van burgemeester en schepenen het resultaat van de selectieprocedure voor de stadsbouwmeester goed. Peter Vanden Abeele kwam als beste kandidaat uit de selectie. Peter is 38 jaar, ingenieur architect, stedenbouwkundig ontwerper en erkend ruimtelijk planner. Hij leidt momenteel met 2 vennoten een ontwerpbureau. Daarvoor deed hij onder andere ervaring op in het team van de Antwerpse stadsbouwmeester. In juni benoemde het Gentse stadsbestuur ook al de leden van de vernieuwde Kwaliteitskamer Gent.

  Eerste Gentse stadsbouwmeester

  Het stadsbestuur zocht iemand met een duidelijke visie op de rol van stadsbouwmeester die staat voor het behoud, de verhoging en het borgen van de ruimtelijke kwaliteit in Gent in al zijn relevante aspecten. De stadsbouwmeester belichaamt het architectuurbeleid, staat mee in voor de selectie van ontwerpen, ontwerpers of ontwikkelaars en adviseert het college van burgemeester en schepenen bij beeldbepalende bouw- en ruimteprojecten.

  Peter Vanden Abeele is architect en stedenbouwkundige van opleiding. Hij heeft de afgelopen 14 jaar een rijke en relevante ervaring opgedaan die hij kan inzetten in de functie van stadsbouwmeester. Hij heeft eerder gewerkt in het team van de Antwerpse bouwmeester, leidt momenteel met 2 andere vennoten een ontwerpbureau en heeft een uitgebreide ervaring inzake procesbegeleiding en kwaliteitsbewaking. Als gewezen voorzitter van de Gentse Kwaliteitskamer is hij erg vertrouwd met de uitdagingen van de stad en de werking van de diensten.

  Kwaliteitskamer

  Op 15 juni 2017 benoemde het Gentse stadsbestuur ook de leden van de vernieuwde Kwaliteitskamer Gent. De Kwaliteitskamer is de plaats waar het gesprek over de kwaliteit van geplande beeldbepalende bouwprojecten en publieke ruimte in Gent plaats kan vinden.

  Een ambtelijke selectiecommissie (onder voorzitterschap van de adjunct van de stadsbouwmeester van Antwerpen) selecteerde zes leden, na een brede oproep voor kandidaten. Er werd gekozen voor een compacte, professionele kwaliteitskamer met zes externe deskundigen:

  - Jan Hamerlinck: architect, met een bijzondere expertise in stadsontwikkeling, publieke ruimte en landschap.

  - Jan Mannaert: ir.-architect, geselecteerd voor expertisegebied architectuur met een aanvullende motivatie voor de expertises stedenbouw, landschappen en publieke ruimte.

  - Piet Minten: gegradueerde in de Landschaps- en tuinarchitectuur, verkeerskundige, landschapsarchitectuur. Hij is ook Master in de Ruimtelijke Planning en Stedenbouw afstudeerrichting Landschapsarchitectuur en afstudeerrichting Stedenbouw.

  - Sabine Okkerse: ir.-architect. Haar architectenbureau is gespecialiseerd in restauratie, renovatie- en herbestemmingsprojecten van waardevol erfgoed. Dit omvat zowel beschermde monumenten als panden opgenomen in de inventaris van het bouwkundig erfgoed.

  - Tania Vandenbussche: architect en werkt sinds 1997 samen met architect Els Claessens. Hun portfolio omvat tal van klein- en grootschalige projecten, zowel nieuwbouw als renovaties.

  Peter Vanden Abeele zal in zijn nieuwe functie als stadsbouwmeester de Kwaliteitskamer voorzitten. Daarom zal er voor hem een vervanger worden aangesteld in de Kwaliteitskamer. De leden van de Kwaliteitskamer kiezen een nieuw lid uit 5 al geselecteerde plaatsvervangers, op basis van de te vervangen expertise of ervaring.

  De formele installatie van de Kwaliteitskamer Gent wordt voorzien na de zomervakantie.

  Bron/foto: Stad Gent




  Untitled Document