Untitled Document Untitled Document

Home > Nieuws > Architecten > Update videoboodschap hervorming

Untitled Document
 •   

  Update videoboodschap hervorming • 25/08/2017
  Beste collega’s,

  Een aantal weken geleden heb ik jullie - op een voor de Orde vrij ongebruikelijke wijze - via een videoboodschap om steun gevraagd. Jullie massale reacties en steunbetuigingen hebben wel degelijk een impact gehad op het hoogste politieke niveau. Mijn oprechte dank hiervoor.

  Daar waar het hervormingsvoorstel zoals in december samen met alle actoren afgesloten op het kabinet van voormalig minister Borsus, 6 maanden lang in een vergeethoekje dreigde te geraken, kon in de twee weken na mijn oproep plots alles. Niet alleen twee IKW-vergaderingen (officiële vergadering tussen de respectievelijke ministeriële kabinetten) begin juli, maar zelfs agendering op de laatste federale ministerraad voor het ingaan van het zomerreces. Dit toont aan dat de politiek wel degelijk wil luisteren naar ons architecten wanneer we daar uitdrukkelijk om verzoeken. Dit positieve signaal geeft ons hoop. Hoop naar en voor de toekomst. De Orde van Architecten is duidelijk een belangrijke gesprekspartner voor de hogere overheid en deze relatie mag niet verstrikt geraken in alle perikelen die we recent rond de hervorming zagen en lazen. Neen, we moeten de gesprekken verder aangaan en de relaties versterken om zo het algemeen belang en de belangen van de architecten verder te dienen.

  Helaas heeft het wetsontwerp tot hervorming de agenda van de laatste ministerraad niet gehaald, maar is het verdaagd naar vermoedelijk begin september. Een uitstel van de verkiezingen (bijgevolg met verlenging van de lopende mandaten tot de nieuwe structuur kan geïnstalleerd worden) is dus heden en binnen de huidige wetgeving niet mogelijk. Daarom worden we vandaag geconfronteerd met de noodzaak tot het organiseren van verkiezingen, alsnog binnen het oude systeem. Verkiezingen die wij zeer graag meteen georganiseerd hadden binnen de nieuwe structuur, binnen de hervormde Vlaamse Orde van Architecten. Niet alleen omdat we hierdoor efficiënter hadden kunnen werken met minder operationele kosten - door bijvoorbeeld het verdwijnen van de Provinciale Raden en de Nationale Raad - maar tevens omdat we ons dan eindelijk voor de volle 100% hadden kunnen focussen op andere hete hangijzers; zoals de taak van de architect, het minimaal ereloonbarema, de hervorming van de stage en de modernisering van onze deontologie.

  Aan de vooravond van de komende verkiezingen in oktober, wil ik hierbij en ten persoonlijke titel alle personeelsleden en mandatarissen bedanken voor het afgelegde traject van de voorbije 2,5 jaar. Het is immers niet altijd evident geweest om jullie eigen instituut te willen hervormen, te moderniseren en dat zelfs het afschaffen van jullie eigen mandaat geen taboe was bij het goedkeuren van de hervorming van de Orde van Architecten. Een goedgekeurde hervorming betekende immers niet alleen het onmiddellijk stopzetten van alle mandaten - ondanks de nog resterende periode waarvoor men verkozen was -, maar tevens een vermindering van het aantal mandaten en taken. Wie heeft op politiek vlak de moed om dit te verwezenlijken? Het is er niet velen gegeven!

  Dit levende gedachtengoed, deze modernisering vertrekkende vanuit het algemeen belang, moet absoluut verder gezet kunnen worden. Eenieder die zich geroepen voelt, van welke strekking of overtuiging ook: laat ons de krachten bundelen en positief samenwerken over alle grenzen heen.

  Denkt u bij het lezen van deze brief dat uzelf ook een bijdrage zou kunnen leveren aan dit verhaal, aarzel dan niet om u kandidaat te stellen voor uw Provinciale Raad en ondersteun de verandering en de vernieuwing. Want hoe meer nieuwe energieke collega’s zich willen inzetten binnen de toekomstige Vlaamse Orde van Architecten, hoe beter en hoe sneller de verandering zal plaatsvinden.

  Met hartelijke, constructieve groeten vanwege jullie voorzitter,

  Architect Marnik Dehaen
  Voorzitter Vlaamse Raad Orde van Architecten  Untitled Document