Untitled Document Untitled Document

Home > Nieuws > Architecten > Indieningstermijn proefomgeving experimentele woonvormen verlengd tot 31 augustus

Untitled Document
 •   

  Indieningstermijn proefomgeving experimentele woonvormen verlengd tot 31 augustus • 28/06/2017
  Op 15 juni 2017 tekende de minister een ministerieel besluit houdende de verlenging van de indieningstermijn van het standaardaanvraagformulier tot deelname aan de proefomgeving voor experimentele woonvormen. De termijn voor indiening van een aanvraag werd hierdoor verlengd tot 31 augustus 2017.

  Waarom deze proefomgeving?

  Experimentele woonvormen ondervinden dikwijls moeilijkheden om te starten binnen het bestaande kader, doordat de regelgeving (nog) niet is aangepast aan nieuwe evoluties en trends. Kenmerkend aan de proefomgeving is dan ook het ‘regelluwe’ kader waarin de woonvormen zich kunnen ontwikkelen. Bestaande regelgeving wordt voor een beperkte periode deels aan de kant geschoven om innovatie vrij baan te geven. De bedoeling is om expertise op te bouwen en te kijken of het opportuun is om de projecten uit te breiden over heel Vlaanderen.

  Wie kan deelnemen aan de proefomgeving?

  Om geselecteerd te kunnen worden als experimentele woonvorm moet uw project gericht zijn op de uitbouw van een model voor gemeenschappelijk wonen of een model voor erfpacht- en opstalconstructies waarbij de eigendom van de grond en de eigendom van de woning worden gescheiden. Bovendien moet het project voldoen elk van de onderstaande voorwaarden:

  1) Het project moet voldoende vernieuwend zijn.

  2) Het project moet beantwoorden aan een maatschappelijk relevante behoefte, en moeilijk of niet realiseerbaar zijn binnen de toepasselijke regelgeving.

  3) De methode en organisatie van het project moeten toepasbaar zijn in andere regio’s of samenwerkingsverbanden in het Vlaamse Gewest.

  4) Het project moet realiseerbaar zijn binnen een tijdspanne van maximaal zes jaar, eventueel verlengbaar met maximaal vier jaar.

  Het aantal deelnemers aan de proefomgeving is niet beperkt. Alleen door een talrijke deelname zijn immers goed onderbouwde en aan de praktijk afgetoetste conclusies mogelijk.

  Uiterste datum voor het indienen van het standaardaanvraagformulier: 31 augustus 2017

  Meer weten via www.wonenvlaanderen.be/nieuws/oproep-voor-experimentele-woonvormen

  Bron: Wonen Vlaanderen

  Untitled Document