Untitled Document Untitled Document

Home > Nieuws > Architecten > "Visie Vlaamse Bouwmeester niet in tegenstrijd met beleid Vlaamse regering"

Untitled Document
 •   

  "Visie Vlaamse Bouwmeester niet in tegenstrijd met beleid Vlaamse regering" • 17/10/2016


  Dat de Vlaamse bouwmeester Leo Van Broeck zich in de media uitlaat als een groot voorstander van ruimtelijke verdichting en een tegenstander van verdere lintbebouwing en ongebreidelde verkaveling is niet in tegenstrijd met het beleid van de Vlaamse regering. Dat stelt Vlaams minister-president Geert Bourgeois in antwoord op een schriftelijke vraag van parlementslid Bart Dochy (CD&V).

  Aanleiding voor de vraagstelling van Dochy waren uitlatingen van Van Broeck in Het Nieuwsblad van 9 juli. Daarin stelde hij dat de Vlaming massaal naar de stad dient te verhuizen en een aantal dorpen moet verdwijnen. Volgens Bourgeois werden in het stuk een aantal stellingen 'nogal scherp en zonder de nodige nuances weergegeven, hetgeen Het Nieuwsblad een week later gecorrigeerd heeft in een nieuw artikel'. "Van Broeck neemt niet de stelling in dat dorpen zouden moeten verdwijnen, maar juist dat deze dorpskernen - en ook de stedelijke kernen - moeten versterkt en verdicht worden om op die manier zoveel mogelijk open ruimte te vrijwaren", aldus Bourgeois.

  Deze stellingen zijn volgens de minister-president geenszins in strijd met het actuele Vlaamse regeringsbeleid. Hij verwijst hierbij naar de beleidsnota Omgeving 2014-2019 van milieuminister Joke Schauvliege waarin vermeld staat dat het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen uitgaat van 'een doordacht en zuinig ruimtegebruik dat de ruimtelijke organisatie van Vlaanderen versterkt en de leefbaarheid verbetert'. Er is hierin ook sprake van 'het verhogen van het ruimtelijk rendement van de bebouwde ruimte' en van 'de (her)ontwikkeling van bestaande woongebieden in steden en dorpen, waar ik de verdichting, renovatie en hergebruik faciliteer en stimuleer'.

  Bron: Belga

  Untitled Document