Untitled Document Untitled Document

Home > Nieuws > ArchitectenVlaamse Renovatiedag lokt meer dan 7.000 toekomstige verbouwers

Untitled Document
 •   

  Vlaamse Renovatiedag lokt meer dan 7.000 toekomstige verbouwers • 30/05/2016


  De 18de editie van de Vlaamse Renovatiedag afgelopen zondagnamiddag bracht meer dan 7.000 toekomstige verbouwers op de been. Verspreid over de 97 deelnemende renovatieprojecten was dit goed voor 28.000 bezoeken, een bezoekersaantal dat in de lijn ligt van vorige edities. Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege bezocht een project in Leuven en kondigde aan het project ‘consulent waterbewust bouwen’ te zullen verlengen.

  Nieuwsgierige toekomstige verbouwers kregen er op de 97 gerealiseerde projecten de kans een gesprek aan te knopen met de architect en de bouwheer. De bezoekers kregen uit de eerste hand te horen hoe ideeën zijn omgezet naar de praktijk, welke technieken zijn toegepast en hoe de samenwerking met de bouwpartners verliep. Opvallend voor deze editie is dat een doorsnee renovatieproject vandaag heel wat ambitieuzer is dan pakweg tien jaar geleden. Bouwheren verbouwen ook meer op hun eigen financiële ritme, renovatie gebeurt in fases.

  In het kader van renovatie pleit NAV ervoor dat er bij het begin van het traject een masterplan wordt opgesteld. In dat master moet het einddoel vooropgezet worden en de timing goed doordacht zijn. Zo kunnen de verschillende fases technisch op elkaar afgestemd worden.

  In de marge van de Vlaamse Renovatiedag kondigde Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege aan dat ze, met de steun van de Vlaamse Overheid, het project ‘consulent waterbewust bouwen’ verlengt. Dit project helpt architecten bij het maken van doordachte keuzes voor waterrobuust bouwen en de waterhuishouding van een nieuwbouw of verbouwing. • Mensen die een probleem hebben met hun huurwoning of huisbaas.

  In navolging van de Renovatiedag zijn er gratis infosessies ‘Renoveren is Informeren’ op 15, 21 en 23 juni waarbij chronologisch het hele verbouwproces wordt toegelicht, van aankoop tot oplevering.

  Meer informatie en inschrijven: www.devlaamserenovatiedag.be/infosessies

  Bron: NAV
  Foto: © Luc Roymans

  Untitled Document