Untitled Document Untitled Document

Home > Nieuws > Architecten > Website 'Klimaat en Ruimte' - Ruimte Vlaanderen

Untitled Document
 •   

  Website 'Klimaat en Ruimte' - Ruimte Vlaanderen • 12/12/2016


  Hoe kunt u uw stad of gemeente klimaatbestendig inrichten? Met de website klimaatenruimte.be reikt Ruimte Vlaanderen u ruimtelijke strategieën en concrete klimaatbestendige ruimtelijke inrichtingsprincipes aan waarmee u zelf aan de slag kunt, om een antwoord te bieden op drie effecten van de klimaatverandering. Om u een beter zicht te geven op de mogelijkheden, biedt Ruimte Vlaanderen concrete maatregelen en structurele bouwstenen aan, beide geïllustreerd met inspirerende praktijkvoorbeelden uit binnen- en buitenland.

  De basis voor deze website is de studie ‘Klimaatadaptatie en kwalitatieve en kwantitatieve richtlijnen voor de ruimtelijke inrichting van gebieden’ uit 2015, die Technum uitvoerde in opdracht van Ruimte Vlaanderen. De studie expliciteert de rol die het ruimtelijk beleid kan spelen op het vlak van klimaatadaptatie.

  De klimaatverandering laat zich vandaag al voelen en zal volgens wetenschappers wereldwijd de komende decennia steeds grotere gevolgen hebben.

  Om met die problematiek om te gaan, wordt op twee sporen gewerkt:

  - Verdere klimaatverandering zo veel mogelijk voorkomen door in te grijpen op de CO²-uitstoot (mitigatie).

  - Onvermijdelijke klimaatveranderingen (zoals hittestress, langdurige droogte en overvloedige neerslag) opvangen (adaptatie).

  Zowel op het vlak van mitigatie als van adaptatie speelt ruimtelijke ordening een bepalende rol. Dat wordt ook uitgelegd in het Witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen , dat de Vlaamse Regering recent goedkeurde.

  Het ruimtelijk beleid werkt sturend, bepaalt wat waar komt en onder welke voorwaarden. Op die manier is het ruimtelijk beleid betrokken bij zowel de oorzaak als bij de gevolgen van klimaatverandering. Door een ondoordacht ruimtelijk beleid kan de impact van de klimaatverandering vergroot worden, terwijl een duurzame ruimtelijke ontwikkeling juist bedoeld is om de effecten van klimaatverandering te milderen en tegen te gaan. Dat geldt ook op lokaal niveau.

  www.klimaatenruimte.be


  Untitled Document