Untitled Document Untitled Document

Home > Nieuws > Architecten > Wie verstandig is, ‘BENOveert’

Untitled Document
 •   

  Wie verstandig is, ‘BENOveert’ • 07/10/2016


  Als het van de Vlaamse overheid afhangt, moeten we niet meer gewoon renoveren, maar BENoveren, wat staat voor ‘beter renoveren’. Met hogere ambities op het vlak van energieprestaties en met de diverse renovatiestappen in de meest logische volgorde. Wie verstandig is, wacht ook niet langer om aan de BENOvatie van zijn woning te beginnen. Hoe snel(ler je BENOveert, hoe sneller je profiteert van de vele voordelen die een geBENOveerde woning te bieden heeft: een lagere CO2-uitstoot en een lagere energiefactuur, een hoger wooncomfort en een hogere waarde voor je woning …

  Renovatiepact

  Wie een blik werpt op de Vlaamse woningen, kan er niet naast kijken: het overgrote deel van ons woningbestand is sterk verouderd. Van de bijna 3 miljoen woningen die Vlaanderen telt, zijn er 200.000 in een te slechte staat om nog tot een aanvaardbare basiskwaliteit te komen. Maar de overgrote meerderheid heeft nood aan een grondige renovatie: een esthetische renovatie, een comfortrenovatie, een bouwtechnische renovatie en vooral ook ... een energetische renovatie. Wist je namelijk dat meer dan de helft van onze huizen dateert van voor 1970, toen woningen nog helemaal niet werden geïsoleerd?

  Om de renovatiegraad van ons Vlaams woningpatrimonium op te drijven en om de energieprestaties van onze woningen sterk te verbeteren, hebben de Vlaamse overheid en diverse sectororganisaties uit de bouwwereld de handen in elkaar geslagen en een Renovatiepact afgesloten. De uiteindelijke ambitie is om tegen 2050 elk huis of elk appartement even energiezuinig te maken als een energetisch performante nieuwbouwwoning van vandaag.

  Om de doelstellingen van het Renovatiepact te bereiken, moeten we vanaf nu anders gaan denken over onze woningen. Vooruitdenken vooral. Gewoon renoveren – dus alleen maar doen wat op het vlak van energiebesparende maatregelen momenteel wettelijk is verplicht – gaat niet ver genoeg. We moeten met zijn allen ‘BENOveren’ of BEter reNOveren dan gebruikelijk is.

  BE·NO·ve·ren

  Inzake resultaat komt BENOveren erop neer dat je een bestaande woning zodanig renoveert dat haar energieprestaties even goed of – liever nog – beter zijn dan die van nieuwe woningen die vandaag worden gebouwd. Wat je precies moet doen om te BENOveren ontdek je in de informatiecampagne die de Vlaamse overheid hierover lanceert.

  www.energiesparen.be/ikBENOveer
  www.facebook.com/ikBENOveer

  Bron: Vlaamse Overheid

  Untitled Document