Untitled Document Untitled Document

Home > Nieuws > Architecten > Zes sociale woontorens worden afgebroken en heropgebouwd in Nieuw-Gent

Untitled Document
 •   

  Zes sociale woontorens worden afgebroken en heropgebouwd in Nieuw-Gent • 05/12/2016


  In Nieuw-Gent zullen de komende vijftien jaar zes woontorens met 650 wooneenheden afgebroken en heropgebouwd worden. De start van de eerste nieuwbouw is gepland voor 2020, melden de sociale huisvestingsmaatschappij WoninGent en de Stad Gent.

  Een consortium van studiebureaus werkte dit jaar aan een stedenbouwkundige aanbeveling om de wijk Nieuw-Gent nieuw leven in te blazen en onderzocht of de woontorens gerenoveerd kunnen worden. In die zes na-oorlogse woontorens zijn momenteel 543 van de 655 flats bewoonbaar, er hebben 810 mensen van zestig verschillende nationaliteiten onderdak.

  "Als we die woningen afzetten tegen de huidige noden voor sociale woningen zijn ze allemaal ongeveer de helft te klein", zegt ingenieur Endry van Velzen (De Nijl Architecten). De huidige structuur van de appartementen bemoeilijkt een kwaliteitsvolle inrichting en omdat renovatie ongeveer evenveel zou kosten dan nieuwbouw, wordt voor het laatste geopteerd. Zonder dat het aantal woningen verminderd wordt of het park aan ruimte inboet, zal 37 pct meer woonoppervlakte, gecreëerd worden, onder meer door de gebouwen in "hoefijzervorm" in te planten. "We stappen af van de anonieme hoogbouw met slechts één centrale toegang en vooral studio's en een-slaapkamerappartementen", zegt Tom Balthazar (sp.a), schepen van Stadsontwikkeling, Wonen en Openbaar groen én voorzitter van WoningGent. "In de plaats daarvan zetten we in op afwisselende, meer kleinschalige gebouwen op mensenmaat, met een gezonde mix van woontypes die ook gericht is op gezinnen."

  Het is de bedoeling dat de bewoners binnen hun wijk kunnen verhuizen. "We gaan eerst bouwen en dan pas slopen", klinkt het. De start is voorzien in 2020, te beginnen aan de kant van het Rerum Novarumplein. Het park tussen de torens zal opgewaardeerd worden en de voorzieningen aangepakt.

  Bron: Belga
  Untitled Document