Untitled Document Untitled Document

Home > Nieuws > Architecten Tommelein lanceert Zonneplan

Untitled Document
 •   

  Tommelein lanceert Zonneplan • 28/06/2016


  Vrijdag 24 juni keurde de Vlaamse Regering het Zonneplan goed, een initiatief van Vlaams minister van Energie Bart Tommelein. ‘We werken de drempels om te investeren in zonne-energie weg. Participatie is daarbij dé sleutel. Het Zonneplan zal ervoor zorgen dat we het potentieel van de zon ten volle benutten’.

  Het Zonneplan dat de Vlaamse Regering goedkeurde, wil het aandeel zon in onze totale energiebevoorrading vergroten en iedereen bewust maken van het immense potentieel van de zon. “We willen het mogelijk maken om te investeren in zonnepanelen op het dak van iemand anders en daarnaast ook de energielening verruimen. We willen iedereen mee in het verhaal betrekken: overheden, bedrijven, organisaties én burgers.’

  Om iedereen bewuster te maken van de mogelijkheden wordt een zonnekaart gelanceerd waarop burgers, bedrijven en overheden de meerwaarde van zonnepanelen op hun dak kunnen zien.

  Niet iedereen beschikt over de mogelijkheid om zonnepanelen te plaatsen. Dit omwille van praktische of budgettaire redenen. Minister Tommelein wil het daarom makkelijker maken om te participeren in hernieuwbare energieprojecten. Via crowdfunding of zonnedelen zullen burgers, bedrijven en overheden kunnen investeren in zonnepanelen op het dak van iemand anders.

  Daarnaast onderzoekt de Vlaamse Regering de mogelijkheid het rendement van de investering af te trekken van de eigen elektriciteitsfactuur. ‘We verruimen ook de goedkope energielening zodat burgers en voortaan ook vzw’s makkelijker kunnen investeren in zonnepanelen. We spreiden de terugbetaling over een langere termijn: voor de reguliere ontlener van 5 jaar naar 8 jaar, en voor de sociale doelgroep en vzw’s naar 10 jaar. Daarnaast verhogen we het maximaal te ontlenen bedrag van 10.000 naar 15.000 euro.’ De sociale doelgroep wordt uitgebreid naar iedereen die geniet van het sociaal tarief van gas en elektriciteit.

  Meer informatie over het Zonneplan op www.tommelein.com/zonneplan

  Bron: persdienst Bart Tommelein

  Untitled Document