Home > Over de orde > Huishoudelijk reglement > Betrekkingen van de Orde

 •   

  TITEL 5 : BETREKKINGEN VAN DE ORDE


 • HOOFDSTUK 1: BETREKKINGEN VAN DE ORDE MET DERDEN


  Artikel 101 : Nationale Raad
  Krachtens artikel 37 van de wet van 26 juni 1963 zijn enkel de Voorzitter en de Plaatsvervangend Voorzitter van de Nationale Raad gemachtigd om de Nationale Raad officiëel te vertegenwoordigen en namens hem overeenkomsten af te sluiten in uitvoering van beslissingen van de Nationale Raad of van zijn afdelingen.


  Artikel 102 : afdelingen van de Nationale Raad
  Elke afdeling kan bepalen wie haar tegenover derden zal vertegenwoordigen. Ze legt de regels daartoe vast in haar huishoudelijk reglement.


  Artikel 103 : Publicaties en informatie
  § 1. De Nationale Raad draagt aan de afdelingen de verantwoordelijkheid over voor de verspreiding van de informatie, en dit op de wijze die zij het meest geschikt achten, over de activiteiten van de Orde en over alles wat het beroep van architect aangaat. Deze publicatie geschiedt in de taal van de raad waar de architect ingeschreven is.


  § 2. Geen enkele publicatie mag door een raad van de Orde worden uitgegeven of gepatroneerd, zonder de toelating van de afdeling van de Nationale Raad waarvan hij afhankelijk is.
  HOOFDSTUK 2: BETREKKINGEN IN DE SCHOOT VAN DE ORDE


  Artikel 104 : Betrekkingen tussen raden
  De betrekkingen tussen de onderscheiden raden moeten het kenmerk dragen van een geest van doeltreffende samenwerking ter verwezenlijking van de taken die de Orde zijn opgelegd en de doelstellingen die zij nastreeft. De gevraagde inlichtingen en bescheiden zullen steeds, zo precies en volledig mogelijk, binnen de kortst mogelijke termijn worden bezorgd.


  Artikel 105 : Betrekkingen tussen de afdelingen
  De betrekkingen tussen de afdelingen moeten het kenmerk dragen van een geest van doeltreffende samenwerking ter verwezenlijking van de taken die de Orde zijn opgelegd en de doelstellingen die zij nastreeft. De gevraagde inlichtingen en bescheiden zullen steeds, zo precies en volledig mogelijk, binnen de kortst mogelijke termijn worden bezorgd.