Home > Over de orde > Huishoudelijk reglement > Datum van Inwerkingtreding

  •   

    TITEL 6 : DATUM VAN INWERKINGTREDING


  • Dit Huishoudelijk Reglement is in voege getreden op 11 april 2008 (beslissing van de Nationale Raad van 9 mei 2008).