Home > Over de orde > Vlaamse Raad > Mission Statement

 •   

  MISSION STATEMENT


 • De Vlaamse Raad is de feitelijke samenwerking van de vijf Nederlandstalige provinciale raden van de Orde van Architecten. In die hoedanigheid wordt door de Vlaamse Raad gewaakt over de kwalitatieve uitoefening van het beroep van architect met het oog op het openbaar belang, en dit in een steeds evoluerende maatschappelijke context.


  • Hij ontwikkelt hiervoor deontologische regels en bevordert de correcte naleving van het reglement van beroepsplichten
  • Hij promoot en ontwikkelt een kwaliteitsvolle stage en permanente vorming om het beroep van architect te mogen uitoefenen
  • Hij signaleert knelpunten aan en doet beleidsvoorbereidend werk voor de overheden om het beroep mee te laten evolueren met de maatschappelijke context
  • Hij sensibiliseert & informeert het grote publiek rond de meerwaarde van de architect in het bouwproces
  • Hij behartigt de belangen van de architect binnen een internationale context
  • Hij ijvert voor de behartiging van de belangen van zowel bouwheer als architect en adviseert, bemiddelt en protesteert waar nodig

  Voorlopig moeten de beslissingen van de Vlaamse Raad inzake de voorschriften van de plichtenleer, de organisatie van de stage en internationaal beleid nog formeel worden bekrachtigd in de Nationale Raad.
  Na de hervorming van de Nationale Orde van Architecten tot twee autonome Ordes, zal over de voorschriften van de plichtenleer, het recht op toegang tot het beroep en het internationaal beleid nog steeds voorafgaandelijk overleg gepleegd worden met de Frans-/Duitstalige Orde.