Home > Over de orde > Vlaamse Raad > Mission Statement

 •   

  MISSION STATEMENT


 • De Vlaamse Raad is de Nederlandstalige afdeling van de Nationale Raad van de Orde van Architecten die de Vlaamse provinciale raden samenbrengt.

  De Vlaamse Raad waakt over de kwalitatieve uitoefening van het beroep van architect met het oog op het openbaar belang, en dit in een steeds evoluerende maatschappelijke context.

  Zoals bepaald in het huishoudelijk reglement (Art. 41 ยง1) van de Nationale Raad, spreken de afdelingen zich uit over alle aangelegenheden die behoren tot de bevoegdheden van de Nationale Raad:


  • Zij stelt deontologische regels op en waakt over de correcte naleving ervan.
  • Zij beheert een kwaliteitsvolle stage om het beroep van architect te mogen uitoefenen.
  • Zij signaleert knelpunten aan en doet beleidsvoorbereidend werk voor de overheden om het beroep mee te laten evolueren met de maatschappelijke context.
  • Zij sensibiliseert en informeert het grote publiek rond de meerwaarde van de architect in het bouwproces.
  • Zij verdedigt de belangen van de architect binnen een Internationale context.
  • Zij behartigt de belangen van zowel bouwheer als architect en adviseert, bemiddelt en oordeelt waar nodig.

  Voorlopig moeten de beslissingen van de Vlaamse Raad inzake de voorschriften van de plichtenleer, de organisatie van de stage en internationaal beleid nog formeel worden bekrachtigd in de Nationale Raad.