Home > Over de orde > Nationale Raad

  •   

    NATIONALE RAAD


  • De Nationale Raad is het enige orgaan dat de Orde wettelijk kan vertegenwoordigen. De Nationale Raad telt twintig leden en wordt samengesteld uit de afgevaardigden van de provinciale Raden en de leden, door de Koning benoemd, die het architectuuronderwijs en de architect-ambtenaren vertegenwoordigen.


    Sinds 2005 zijn er binnen de Nationale Raad communautaire hervormingen aan de gang.


    Op 30 september 2005 werd er een officieel akkoord unaniem goedgekeurd in de Nationale Raad. Het basisidee van dit akkoord luidde: er dient een hervorming te komen met als einddoelstelling de oprichting van autonome raden per taalgemeenschap met een overkoepelend overlegorgaan. Vanaf dan werd er gewerkt aan een wetswijziging van de wet van 1963.


    Op 9 mei 2008 werd binnen de Nationale Raad een nieuw Huishoudelijk Reglement aangenomen waarbij beide taalgemeenschappen meer autonomie krijgen.