Home > Over de orde > Provinciale Raden > Oost-Vlaanderen

 •   

  PROVINCIALE RAAD OOST-VLAANDEREN • Bent u architect, architect-stagiair of bouwheer, dan kan u bij ons met vragen terecht over:

  Onderwerp Contactgegevens Telefonische openingsuren
  Stage stage@ordevanarchitecten.be
  02/220.30.51
  dinsdag en donderdag: van 9u00 tot 12u00

  Beroepsuitoefening
  Vragen met betrekking tot de toegang tot en de uitoefening van het beroep.
  beroepsuitoefening@ordevanarchitecten.be
  09/241.80.70
  maandag en woensdag van 9u00 tot 12u00 en donderdag van 09u00 tot 12u00 en van 13u tot 16u00

  Opvolging
  Vragen in het kader van een overdracht van een (ver)bouwproject naar een andere architect.
  opvolging@ordevanarchitecten.be
  09/241.80.70
  maandag en woensdag van 9u00 tot 12u00 en donderdag van 09u00 tot 12u00 en van 13u tot 16u00

  Vaststelling van de erelonen taxatie@ordevanarchitecten.be
  09/241.80.70
  maandag en woensdag van 9u00 tot 12u00 en donderdag van 09u00 tot 12u00 en van 13u tot 16u00

  (Uitoefening van de) taak van de architect
  De Orde van Architecten zorgt voor de naleving van de voorschriften van de plichtenleer. Zij houdt toezicht op de eer, de discretie en de waardigheid van de leden van de Orde bij de uitoefening van het beroep.
  deontologie@ordevanarchitecten.be
  09/241.80.70
  maandag en woensdag van 9u00 tot 12u00 en donderdag van 09u00 tot 12u00 en van 13u tot 16u00


  Provinciale Raad Oost-Vlaanderen - algemene contactgegevens
  Huis van de Bouw, Tramstraat 59
  9052 Zwijnaarde
  Telefoon: 09/241.80.70
  raad.oost-vlaanderen@ordevanarchitecten.be

  Gelieve vooraf een afspraak te maken om op de raad langs te komen.

  Gelieve alle documenten digitaal in te dienen, u kan de formulieren hier downloaden.


  Staan op de foto (van links naar rechts): Geert De Coninck, Dirk Verniers, Philip Adam, Leo Friant, Dirk Thijs, Antoon Demuynck, Jean-Marie Molleman, Henk Vanthuyne, Bernard Van Acker, Chris Van Soye, Alain De Saegher, Dominique Van Cauwenberghe, Dirk Schepens.
  Staan niet op de foto: Arsène Colpaert, Piet Kerckhof, Patrick Lints, Patrick Remy.

   EFFECTIEVE LEDEN

  Mandaatsperiode Mandataris Functie
  2015-2020 Antoon DEMUYNCK Voorzitter
  Lid van het bureau
  Afgevaardige bij de Nationale Raad

  2015-2020 Henk VANTHUYNE Ondervoorzitter
  Lid van het bureau

  2012-2017 Dominique VAN CAUWENBERGHE Secretaris
  Lid van het bureau

  2012-2017 Bernard VAN ACKER Raadslid
  Afgevaardigde bij de Nationale Raad

  2012-2017 Piet KERCKHOF Raadslid

  2015-2020 Philip ADAM Raadslid

  2015-2020 Leo FRIANT Raadslid


   PLAATSVERVANGENDE LEDEN

  Mandaatsperiode Mandataris

  2012-2017 Jean-Marie MOLLEMAN

  2012-2017 Dirk SCHEPENS

  2015-2020 Christian VAN SOYE

  2015-2020 Alain DE SAEGHER

  2015-2020 Dirk VERNIERS


   RECHTSKUNDIGE ASSESSOREN

  Assessor Gegevens
  Gewone assessor Geert DE CONINCK Huis v/d Bouw
  Tramstraat 59
  9052 ZWIJNAARDE

  Plaatsvervangend assessor Arsène COLPAERT Huis v/d Bouw
  Tramstraat 59
  9052 ZWIJNAARDE

  Plaatsvervangend assessor Patrick REMY Huis v/d Bouw
  Tramstraat 59
  9052 ZWIJNAARDE