Home > Over de orde > Provinciale Raden > Limburg

 •   

  PROVINCIALE RAAD LIMBURG • Bent u architect, architect-stagiair of bouwheer, dan kan u bij ons met vragen terecht over:

  Onderwerp Contactgegevens Telefonische openingsuren
  Stage stage@ordevanarchitecten.be
  02/220.30.51
  dinsdag en donderdag: van 9u00 tot 12u00

  Beroepsuitoefening
  Vragen met betrekking tot de toegang tot en de uitoefening van het beroep.
  beroepsuitoefening@ordevanarchitecten.be
  011/28.30.77
  maandag en woensdag van 9u00 tot 12u00 en donderdag van 09u00 tot 12u00 en van 13u tot 16u00

  Opvolging
  Vragen in het kader van een overdracht van een (ver)bouwproject naar een andere architect.
  opvolging@ordevanarchitecten.be
  011/28.30.77
  maandag en woensdag van 9u00 tot 12u00 en donderdag van 09u00 tot 12u00 en van 13u tot 16u00

  Vaststelling van de erelonen taxatie@ordevanarchitecten.be
  011/28.30.77
  maandag en woensdag van 9u00 tot 12u00 en donderdag van 09u00 tot 12u00 en van 13u tot 16u00

  (Uitoefening van de) taak van de architect
  De Orde van Architecten zorgt voor de naleving van de voorschriften van de plichtenleer. Zij houdt toezicht op de eer, de discretie en de waardigheid van de leden van de Orde bij de uitoefening van het beroep.
  deontologie@ordevanarchitecten.be
  011/28.30.77
  maandag en woensdag van 9u00 tot 12u00 en donderdag van 09u00 tot 12u00 en van 13u tot 16u00


  Provinciale Raad Limburg - algemene contactgegevens
  Gouverneur Roppesingel 51
  3500 Hasselt
  Telefoon: 011/28.30.77
  raad.limburg@ordevanarchitecten.be

  Gelieve vooraf een afspraak te maken om op de raad langs te komen.

  Gelieve alle documenten digitaal in te dienen, u kan de formulieren hier downloaden.


  Staan op de foto (van links naar rechts): Massimo Pignanelli, Stefan Willen, Paul Vanhees, Egide Meertens, Pieter Verjans, Annick Deboes, Ruben Braeken, Tom Preuveneers, Peter Ketsman, Patrick Smits, Freddy Thoelen.
  Staan niet op de foto: Kurt Deferm, Johan Dewez, Evie Favoreel, Peter Martens, Marc Similon, Jean-Louis Vandebriel.

   EFFECTIEVE LEDEN

  Mandaatsperiode Mandataris Functie
  2012-2017 Annick DEBOES Voorzitter
  Lid van het bureau
  Plaatsvervangend Afgevaardigde bij de Nationale Raad

  2012-2017 Tom PREUVENEERS Ondervoorzitter
  Lid van het bureau

  2015-2020 Egide MEERTENS Secretaris
  Lid van het bureau

  2015-2020 Ruben BRAEKEN Penningmeester

  2015-2020 Peter KETSMAN Afgevaardigde bij de Nationale Raad

  2015-2020 Stefan WILLEN Raadslid

  2012-2017 Massimo PIGNANELLI Raadslid   PLAATSVERVANGENDE LEDEN

  Mandaatsperiode Mandataris
  2012-2017 Freddy THOELEN

  2012-2017 Jean-Louis VANDEBRIEL

  2012-2017 Paul VANHEES

  2015-2020 Evie FAVOREEL

  2015-2020 Pieter VERJANS

  2015-2020 Patrick SMITS


   RECHTSKUNDIGE ASSESSOREN

  Assessor Gegevens
  Gewone assessor Johan DEWEZ Gouverneur Roppesingel 51
  3500 HASSELT

  Plaatsvervangend assessor Kurt DEFERM Gouverneur Roppesingel 51
  3500 HASSELT