Home > Over de orde > Raad van beroep

  •   

    RAAD VAN BEROEP


  • Er worden twee raden van beroep ingesteld:


    • Een raad van beroep met het Nederlands als voertaal heeft zijn zetel te Gent : hij neemt kennis van de beslissingen van de raden van de Orde van de provincies Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen en van de Nederlandstalige raad van de Orde van de provincie Brabant.
    • Een raad van beroep met het Frans als voertaal heeft zijn zetel te Luik : hij neemt kennis van de beslissingen van de raden van de Orde van de provincies Henegouwen, Luik, Luxemburg, Namen en van de Franstalige raad van de Orde van de provincie Brabant.

    De Raden van beroep bestaan ieder uit drie magistraten raadsheren bij het Hof van beroep die door de Koning worden aangewezen, en uit drie leden die door loting aangewezen worden onder de leden van de raden van de Orde.