Home > Over de orde > Raad van beroep > Bevoegdheden

 •   

  BEVOEGDHEDEN


  • Oordelen over zaken waarbij beroep is ingediend tegen beslissingen van de Provinciale Raden van
   de Orde met betrekking tot inschrijvingsaanvragen en tuchtzaken
  • Oordelen over aanvragen tot eerherstel betreffende de beslissingen tot schorsing of schrapping,
   die na een termijn van tenminste vijf jaar worden ingediend