Home > Over de orde > Vlaamse Raad

  •   

    VLAAMSE RAAD


  • De Nationale Raad van de Orde van Architecten omvat twee afdelingen, een Franstalige en een Nederlandstalige, die afzonderlijk of gezamenlijk kunnen beraadslagen.
    De Nederlandstalige afdeling van de Nationale Raad werd in 2006 herdoopt tot ‘Vlaamse Raad’.

    Deze Vlaamse Raad bestaat uit 10 leden, nl. 5 leden benoemd door de koning en 5 afgevaardigden van de Nederlandstalige provinciale raden. De 5 voorzitters van de Nederlandstalige provinciale raden wonen de vergaderingen bij, maar hebben geen stemrecht.

    De Vlaamse Raad waakt over de kwalitatieve uitoefening van het beroep van architect met het oog op het openbaar belang, en dit in een steeds evoluerende maatschappelijke context.