Home > Over de orde > Provinciale Raden > West-Vlaanderen

 •   

  PROVINCIALE RAAD WEST-VLAANDEREN • Bent u architect, architect-stagiair of bouwheer, dan kan u bij ons met vragen terecht over:

  Onderwerp Contactgegevens Telefonische openingsuren
  Stage stage@ordevanarchitecten.be
  02/220.30.51
  dinsdag en donderdag: van 9u00 tot 12u00

  Beroepsuitoefening
  Vragen met betrekking tot de toegang tot en de uitoefening van het beroep.
  beroepsuitoefening@ordevanarchitecten.be
  050/33.47.66
  maandag en woensdag van 9u00 tot 12u00 en donderdag van 09u00 tot 12u00 en van 13u tot 16u00

  Opvolging
  Vragen in het kader van een overdracht van een (ver)bouwproject naar een andere architect.
  opvolging@ordevanarchitecten.be
  050/33.47.66
  maandag en woensdag van 9u00 tot 12u00 en donderdag van 09u00 tot 12u00 en van 13u tot 16u00

  Vaststelling van de erelonen taxatie@ordevanarchitecten.be
  050/33.47.66
  maandag en woensdag van 9u00 tot 12u00 en donderdag van 09u00 tot 12u00 en van 13u tot 16u00

  (Uitoefening van de) taak van de architect
  De Orde van Architecten zorgt voor de naleving van de voorschriften van de plichtenleer. Zij houdt toezicht op de eer, de discretie en de waardigheid van de leden van de Orde bij de uitoefening van het beroep.
  deontologie@ordevanarchitecten.be
  050/33.47.66
  maandag en woensdag van 9u00 tot 12u00 en donderdag van 09u00 tot 12u00 en van 13u tot 16u00


  Provinciale Raad West-Vlaanderen - algemene contactgegevens
  Oude Zak, 35/1 - 8000 BRUGGE
  Telefoon: 050 33.47.66
  raad.west-vlaanderen@ordevanarchitecten.be

  Gelieve vooraf een afspraak te maken om op de raad langs te komen.

  Gelieve alle documenten digitaal in te dienen, u kan de formulieren hier downloaden.
  Staan op de foto (van links naar rechts): Luc Maes, Luc Soete, Dirk Vermeersch, Annie Messely, Johan Arnout, Gerda Vollens, Peter Lanszweert, Arnaud Declercq, Wim Supply, Jean-Pierre Vanhoutteghem.
  Staan niet op de foto: Hubert Davans, Luc Declercq, Rik Dedene, Eddy Demeyere, Jean-Marc Luypaert, Gerard Soete, Peter Buyse.

   EFFECTIEVE LEDEN

  Mandaatsperiode Mandataris Functie
  2012-2017 Johan ARNOUT Voorzitter
  Lid van het bureau

  2015-2020 Rik DEDENE Ondervoorzitter, penningmeester
  Lid van het bureau

  2015-2020 Gerda VOLLENS Secretaris
  Lid van het bureau
  Raadslid

  2012-2017 Jean-Marc LUYPAERT Afgevaardigde bij de Nationale Raad

  2015-2020 Luc G.MAES Plaatsvervangend Afgevaardigde
  bij de Nationale Raad

  2012-2017 Wim SUPPLY Raadslid

  2015-2020 Arnaud DECLERQ Raadslid


   PLAATSVERVANGENDE LEDEN

  Mandaatsperiode Mandataris
  2012-2017 Hubert DAVANS

  2012-2017 Luc DECLERCQ

  2012-2017 Eddy DEMEYERE

  2012-2017 Luc SOETE

  2015-2020 Annie MESSELY

  2015-2020 Peter LANSZWEERT

  2015-2020 Jean-Pierre VANHOUTTEGHEM


   RECHTSKUNDIGE ASSESSOREN

  Assessor Gegevens
  Gewone assessor Dirk VERMEERSCH Oude Zak 35 Bus 1
  8000 BRUGGE

  Plaatsvervangend assessor Gerard SOETE Oude Zak 35 Bus 1
  8000 BRUGGE

  Plaatsvervangend assessor Peter BUYSE Oude Zak 35 Bus 1
  8000 BRUGGE